IPN Lu 404/1

IPN Lu 404/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 404/1
Opis zawartości
Tytuł

Kopia życiorysu członka oddziału lotnego Armii Krajowej w Wojciechowie - Edmunda Mirosława, imię ojca: Wojciech, ur. 08-07-1920 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania