IPN Lu 447/1

IPN Lu 447/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 447/1
Opis zawartości
Tytuł

Wiersz napisany w 1943 r. przez Alicję Paprocką pt. "Lubelskie kościoły".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania