IPN Kr 11/101

IPN Kr 11/101

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 11/101
Opis zawartości
Tytuł

J. W. Stalin, O projekcie konstytucji Związku SRR. Referat na Nadzwyczajnym VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad 25 listopada 1936 roku. Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1951.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
121
Miejsce przechowywania