IPN Kr 11/100

IPN Kr 11/100

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 11/100
Opis zawartości
Tytuł

L. Lernell, Rola i zadania organów wymiaru sprawiedliwości na tle uchwał plenum KC PPR. Streszczenie referatu wygłoszonego na zjeździe pracowników wymiaru sprawiedliwości, członków PPR i PPS województwa szczecińskiego, Warszawa 1948.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
35
Miejsce przechowywania