IPN Kr 6/2

IPN Kr 6/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 6/2
Sygnatura wytwórcy
Ds 690/83/S, Ds 673/82/S
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Władysław Domarecki, imię ojca: Bronisław, ur. 26-12-1958 r., podejrzanemu o rozpowszechnianie wśród pracowników Niedomickich Zakładów Celulozy ulotek nawołujących do podjęcia strajku i organizowanie akcji protestacyjnej, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym oraz z art. 280 § 1 kodeksu karnego i z art. 281 § 1 w zw. z art. 10 § 2 kodeksu karnego. Akta prokuratora w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Daniel Obuchowicz, imię ojca: Henryk, ur. 15-07-1951 r. i Stefan Chmura, imię ojca: Feliks, ur. 01-03-1942 r., podejrzanym o rozpowszechnianie wśród pracowników Niedomickich Zakładów Celulozy ulotek nawołujących do podjęcia strajku i organizowanie akcji protestacyjnej, tj. o czyn z art. 46 ust. 2 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1984
Posteriora
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
213
Miejsce przechowywania