IPN Ld 775/3

IPN Ld 775/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 775/3
Opis zawartości
Tytuł

Materiały NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej wydawane w okresie legalnej działalności z lat 1980-1981

Opis

Zawiera: Komunikaty MKZ i MKS NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej ze stycznia i marca 1981 r. (nr: 13, 52, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 97, 98, 100, 101,109, 110); Komunikaty Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej z 1981 r. (nr: 183, 228, 236, 237, 243, 266, 295); Odezwy MKZ NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej ("Do wszystkich ludzi dobrej woli!” z 17 stycznia 1981 r.; "Pracownicy łódzkich zakładów pracy. Łodzianie” z 20 stycznia 1981 r.); Odezwa Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej "Do wszystkich pracowników Regionu Ziemi Łódzkiej” z 27 października 1981 r.; Protokół z zebrania Tymczasowego Sekretariatu WZD NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej w dniu 15 października 1981 r. z załącznikami (druk); biuletyn informacyjny "Solidarność Ziemi Łódzkiej” (nr 9 z 28 listopada 1980 r.; nr 38/51 z 25 września 1981 r.; nr 45/58 z 13 listopada 1981 r.); "Obrona” Biuletyn Informacyjny Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy ZR NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej (nr 6 z 4 sierpnia 1981 r.); "Rozmaitości Propozycji i Dyskusji” (nr 11 z 11 grudnia 1981 r.).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania