IPN BU 3783/94

IPN BU 3783/94

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3783/94
Dawna sygnatura
PISK 6/94
Opis zawartości
Tytuł

Program koncertu zorganizowanego przez Bratnią Pomoc Studentów Polaków w Bejrucie na rzecz potrzebujących rodzin libańskich.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania