IPN Kr 800/2

IPN Kr 800/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 800/2
Dawna sygnatura
I-000-02
Opis zawartości
Tytuł

Materiały z III i IV Zjazdu władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) w Krakowie z lat 1952 i 1954.

Opis

Kopie materiałów pochodzących z Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie (zespół ZSL, część I z okresu od listopada 1949 r. do czerwca 1975 r. w odniesieniu do województwa krakowskiego).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1952
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania