IPN Kr 144/1

IPN Kr 144/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 144/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) Pismo Zbigniewa Fijaka do Dyrketora IPN Oddział w Krakowie w sprawie Pawła Kosiby; 2) Materiały Gabriela Kowalczyka vel Kalwody: a) charakterystyka psychologiczna, b) protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów do Studium Podyplomowego OKKW Departamentu I MSW, c) rozkaz karny (nagana) za zgubienie legitymacji służbowej; 3) Materiały Fryderyka Szczodraka vel Winowicza: a) charakterystyka psychologiczna, b) protokół Komisji Kwalifikacyjnej naboru kandydatów do Studium Podyplomowego OKKW Departamentu I MSW, c) arkusz oceny kwalifikacyjnej absolwenta; 4) Materiały kpt. Ryszarda Caby: a) list z dnia 13-02-1990 r., b) opinia służbowa za okres od dnia 01-01-1981 r. (odpis), c) raporty z 24-12-1980 r. i 14-01-1981 r., d) rozkaz karny 24/81 z dnia 16-11-1981 r. (odpis), e) decyzja o udostępnieniu akt słuchaczom Akademii Spraw Wewnętrznych (w oparciu o Zarządzenie Nr 034/74 MSW z dn. 10-05-1974 r.), f) list z dn. 03-12-1989 r. do pułkownika Wiesława Działowskiego Szefa Służby Bezpieczeństwa, g) raport do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prof. Jana Widackiego z dn. 13-08-1990 r.; 5) Oświadczenie Krystyny Skarżyńskiej dot. jej męża Bolesława Skarżyńskiego; 6) Opinie o funkcjonariuszach byłej Służby Bezpieczeństwa; 7) Oświadczenie st. kpr. Pawła Kosiby; 8) Pismo Zenona Gustafssona z dnia 02-08-1990 r.; 9) Ocena wyników pracy i zmian kadrowych w Komendzie Rejonowej Policji w Myślenicach; 10) List Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie Józefa Skwierawskiego do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej w Krakowie Zbigniewa Fijaka; 11) pisma dotyczące zajść w Nowej Hucie 13-10-1985 r. i pobicia przez funkcjonariuszy MO Jerzego Palucha; 12) wykazy osób zabitych lub pobitych przez funkcjonariuszy MO w latach 1981-1989; 13) Zaświadczenie Jana Zielińskiego (funkcjonariusz MBP).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
118
Miejsce przechowywania