IPN By 1023/1

IPN By 1023/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 1023/1
Opis zawartości
Tytuł

Eugen von Donat, Kommando der Feldbahn Lipno [Dowództwo kolei polowej Lipno], Hofkunstanstalt Albert Frisch, Berlin, 1915 r.

Opis

Album ze zdjęciami (66 szt.). Przedstawia zbudowaną przez Niemców wojskową linię kolejowa z Lubicza do Raciąża. Głównie zawiera zdjęcia przedstawiające infrastrukturę kolejową oraz ośrodki kultu religijnego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1915
Data końcowa
1915
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania