IPN Gd 536/17 t. 19

IPN Gd 536/17 t. 19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/17 t. 19
Opis zawartości
Tytuł

Dwutygodnik Komitetu Obrony "Solidarności" w Berlinie Zachodnim: Biuletyn informacyjny, nr 18 z dnia 19-09-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Druk zwarty, Biuletyn

Liczba tomów
1
Liczba stron
72
Miejsce przechowywania