IPN Gd 536/17 t. 102

IPN Gd 536/17 t. 102

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/17 t. 102
Opis zawartości
Tytuł

Pogląd. Dwutygodnik Towarzystwa "Solidarność" w Berlinie Zachodnim, nr 7 (105) z dnia 13-04-1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Druk zwarty, Biuletyn

Liczba tomów
1
Liczba stron
72
Miejsce przechowywania