Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojska wewnętrzne
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Podlasko-Mazurska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku [1945] 1976-1991
Podzespół
22 Białostocki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza 1959-1976
Seria

Akta ewidencji personalnej