Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Sąd 12 Korpusu Armijnego w Krakowie [1951] 1954 -1955
Podzespół
Sąd 12 Korpusu Armijnego w Rzeszowie 1952-1954
Seria

Akta administracyjne