Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Archiwa osobiste i kolekcje
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Archiwum osobiste: Jacek Wilczur
Seria

Materiały Głównej Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej