Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Podlasko-Mazurska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku [1945] 1976-1991

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojska wewnętrzne
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym