Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie 1939-1972

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1939
Data końcowa
1972
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt
j. angielski, j. polski, j. włoski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Zgodnie z brzmieniem art. IV ust. 6 umowy o współpracy zawartej w dniu 5 maja 2010 r. pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (dalej: IJPA), kopie zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu archiwalnego IJPA będą wykorzystywane przez IPN w ramach jego działalności ustawowej. Instytut Pamięci Narodowej ma obowiązek respektowania wszelkich praw IJPA, wynikających z faktu, iż oryginalne dokumenty i inwentarze archiwalne znajdują się w posiadaniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (art. V ust. 1 umowy). Wykorzystanie dokumentów przez wnioskodawców spoza Instytutu Pamięci Narodowej wymaga poinformowania ich, że wykorzystanie materiału archiwalnego lub jego kopii w celach komercyjnych, wiązać się musi z uzyskaniem pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów, i że ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. V ust. 2 umowy). Zapadłe ustalenia robocze pomiędzy IPN a IJPA, towarzyszące przekazywaniu kopii dokumentacji do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci, doprecyzowały obszar udostępniania dokumentów ustalając dodatkowo, że każdorazowe udostępnienie w IPN kopii dokumentów z zasobu IJPA osobom spoza Instytutu Pamięci, wymaga uzyskania wcześniejszej zgody IJPA. Adres do korespondencji: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce [ang. Jozef Pilsudski Institute of America], 138 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222, Stany Zjednoczone Ameryki [ang. United States of America].