Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu
Informacje o archiwum
Kod jednostki: 334
Nazwa jednostki/Akronim nazwy: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 ze zm.), ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 ze zm.)
Tytuł prawny: instytucja publiczna
Forma zarządu: administracja państwowa
Typ zasobu archiwum: archiwum historyczne
Informacje o zasobie: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu (dalej: DIPN w Radomiu) gromadzenie zasobu archiwalnego rozpoczęła w 2001 r. Do 31 grudnia 2011 r. zgromadzono 790,88 mb dokumentacji. Zasób radomskiej Delegatury kształtował się od 2001 r., kiedy to powołano do życia radomską komórkę pionu archiwalnego, na podstawie której w następnych latach utworzony został Wydział Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów DIPN w Radomiu. Zasób archiwalny narastał poprzez przejmowanie materiałów z terenu dawnego woj. radomskiego. W początkowym okresie, tzn. od 2001 r., do zasobu przejmowano przede wszystkim materiały archiwalne wytworzone bądź zarchiwizowane przez sądy i prokuratury powszechne, m.in. przez: Sąd Okręgowy w Radomiu, Sądy Rejonowe w: Radomiu i Lipsku, Prokuraturę Okręgową w Radomiu, Prokuratury Rejonowe w: Radomiu i Kozienicach. Były to przede wszystkim akta spraw i postępowań osób represjonowanych politycznie w latach 1945-1990 oraz akta spraw o unieważnienia wyroków i odszkodowania za represje polityczne w okresie PRL. W 2002 r. przejęte zostały pierwsze materiały wytworzone przez miejscowe instytucje penitencjarne – były to akta wytworzone przez Areszt Śledczy w Radomiu dotyczące osób represjonowanych w latach 1976-1986 (dokumentacja ta w kolejnych latach została uzupełniona o akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, w późniejszym okresie przejęto także podobne materiały wytworzone przez Zakład Karny w Żytkowicach). Także w 2002 r. do zasobu DIPN w Radomiu trafiały pierwsze kolekcje i zbiory osób prywatnych (do dnia 31 grudnia 2011 r. przejęto już ich kilkadziesiąt). Wśród tego typu materiałów na szczególną uwagę zasługuje przekazana w 2011 r. kolekcja Arkadiusza Kutkowskiego, która zawiera kilkaset różnych czasopism i ulotek wydawanych w tzw. „drugim obiegu” w okresie PRL na terenie całego kraju. Od 2006 r. do zasobu archiwalnego radomskiej Delegatury przejmowano materiały wytworzone przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa, są to akta przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu i podległe jej jednostki terenowe, wśród których znajdują się akta osobowe funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkie Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu. W 2007 r., w związku z zakończeniem prac remontowych w DIPN w Radomiu i oddaniem do użytku magazynów archiwalnych, z zasobu Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie został przejęty główny zbiór akt cywilnych organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących na terenie regionu radomskiego (wcześniej materiały te zostały przekazane do Warszawy przez Delegaturę Urzędu Ochrony Państwa, następnie jego sukcesora - Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Radomiu). Były to przede wszystkim akta operacyjne, administracyjne, osobowe i paszportowe wytworzone w latach 1975-1990 przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Radomiu. W transzy tej zostały przejęte także materiały wytworzone w latach 1945-1954 przez Komendy Powiatowe Milicji Obywatelskiej w: Radomiu, Kozienicach i Grójcu. W kolejnych latach zgromadzony zasób był sukcesywnie uzupełniany poprzez przejmowanie następnych materiałów odnalezionych w różnych instytucjach, w tym także w wyniku porządkowania zasobu w innych jednostkach organizacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Charakteryzując zasób archiwalny należy podkreślić, że większość zgromadzonych w nim dokumentów została wytworzona w latach 1975-1990, w okresie funkcjonowania woj. radomskiego. Niewiele zawiera on dokumentów wytworzonych w okresie wcześniejszym (po 1945 r.), a praktycznie wcale nie zawiera dokumentów wytworzonych przez aparat administracyjny i organa represji z okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 (np. akta radomskiego Gestapo pozostają nadal w zasobie Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie). Zasób archiwalny DIPN w Radomiu to w ogromnej większość dokumentacja aktowa. Zawiera on także dość duży zbiór wydawnictw (książek i czasopism) zarówno tych resortowych (zasób dawnej biblioteki Komendy Wojewódzkie Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu), jak również tych wydawanych w tzw. „drugim obiegu” (wspomniane dary osób prywatnych). Delegatura w Radomiu posiada także w swoich zbiorach powielacz oraz magnetofon szpulowy.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Delegatura w Radomiu [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 783-794.
Udostępnianie dokumentów
Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek 8.00-16.00
Czytelnia czynna godzin tygodniowo: 40
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania: sierpień oraz dni ustawowo wolne od pracy
Liczba miejsc: 6
Ułatwienia dla niepełnosprawnych: Tak
Dojazd: Delegatura IPN w Radomiu znajduje się w centrum miasta, w budynku przy ul. Żeromskiego 53 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). Odległość od dworców PKP i PKS wynosi około 1 km i można z nich bezpośrednio dojechać do delegatury korzystając z komunikacji miejskiej – autobus linii nr 19.
Zasady udostępniania: Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów; (2) o udostępnienie dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa; (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; (7) o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o IPN, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się materiałów w złym stanie technicznym oraz materiałów poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia: Tak
Reprografia: Tak
Fotokopie: Nie
Mikrofilmy: Tak
Fotografie aparatem własnym: Nie
Digitalizacja: Tak
Kontakt
Miejscowość: Polska, woj. mazowieckie, Radom
Kod pocztowy: PL 26-600
Ulica: ul. Żeromskiego 53
Strona WWW: http://www.ipn.gov.pl
Telefony: 48 368 24 00
Fax: 48 368 24 01
E-Mail: danuta.pawlik@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja Naczelnik
Imię i nazwisko: Danuta Pawlik
Data powołania: 2007
E-Mail: danuta.pawlik@ipn.gov.pl
Telefon: 48 368 24 02
Fax: 48 368 24 01
 
Deklaracja dostępności strony