Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna serii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gdańsku [1945] 1946-1955 [1994]
Seria: Akta spraw prokuratorskich
Informacje o serii
Charakterystyka archiwalna: Akta prokuratorskie odzwierciedlają procedurę karną, jakiej poddana była osoba, którą objęło postępowanie przygotowawcze prowadzone przez wojskowe prokuratury rejonowe. Znajdują się w niej m.in. takie dokumenty jak: postanowienie o wszczęciu śledztwa, nakazy zatrzymania i osadzenia w areszcie, protokoły przesłuchań podejrzanych i świadków, protokoły rewizji i oględzin dowodów rzeczowych, postanowienia o umorzeniu sprawy lub pociągnięciu do odpowiedzialności karnej oraz akt oskarżenia. W aktach nadzoru nad wykonaniem kary można z kolei znaleźć: protokoły posiedzeń niejawnych sądu w sprawach o zastosowanie amnestii lub warunkowe zwolnienie, opinie władz więziennych o skazanym oraz zawiadomienia o miejscu odbywania kary i o ewentualnym zwolnieniu po jej odbyciu. Dokumentacja ta stanowi bogaty materiał do badań nad działalnością prokuratur wojskowych i opozycji antykomunistycznej w latach 1946-1955 oraz umożliwia ustalenie danych osób z aparatu śledczego, które nadużyły swojej władzy. Może też stanowić materiał dowodowy w postępowaniach sądowych o unieważnienie wyroku i przyznanie odszkodowania za doznane represje. Jeżeli chodzi o metodę porządkowania serii „Akta spraw prokuratorskich” zdecydowano się na odtworzenie pierwotnego układu kancelaryjnego, czyli rekonstrukcji układu zarejestrowanego za pomocą sygnatur. W tym celu posłużono się repertoriami Pr., w których rejestrowano wszystkie wpływające do prokuratury sprawy karne.
 
Deklaracja dostępności strony