Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze [1950] 1983-1990
Podzespół: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze 1983-1990
Seria: Materiały operacyjne
Podseria: Sygnatura II
Informacje o podserii
Charakterystyka archiwalna: „Sygnatura II”: akta rozpracowań operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa, wymierzone w osoby (tzw. figurantów spraw) lub środowiska prowadzące tzw. „wrogą działalności” wobec ustroju komunistycznego, ewentualnie podejrzanych o takie działania. Znajdują się tutaj: analizy sytuacji operacyjnej, plany operacyjnych przedsięwzięć, sprawozdania z nich oraz donosy konfidentów, notatki ze spotkań z nimi, raporty z prowadzonych obserwacji, podsłuchów, kontroli korespondencji. Wśród wielu kategorii spraw prowadzonych przez komunistyczny aparat represji właściwymi dla lat 1970 - 1989 są: sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS), sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), a także kwestionariusze ewidencyjne (KE). Przed rokiem 1970 prowadzono tzw. rozpracowania agenturalne o kategoriach: sprawę agenturalną grupową, sprawę agenturalną na osobę, sprawę agenturalno - śledczą i sprawę agenturalno poszukiwawczą. Aby zweryfikować wiarygodność i obiektywność każdej z wymienionych, zakładano sprawę agenturalnego sprawdzenia. Po 1956 roku zmieniły się zasady pracy operacyjnej, a za jej główne formy uznano: sprawę sprawdzenia operacyjnego, sprawę rozpracowania operacyjnego i sprawę obserwacji operacyjnej. Zmieniająca się sytuacja polityczna powodowała stałą ewolucję form dokumentacji operacyjnej. Ostatnie zmiany wprowadzono w 1989 roku, wyróżniając: sprawę sprawdzenia operacyjnego, sprawę rozpracowania operacyjnego, sprawę problemową oraz sprawę profilaktyki operacyjnej. Od 1963 do 1989 r. prowadzono także teczki ewidencji operacyjnej (na) księdza (TEOK), oraz analogiczne, o charakterze spraw obiektowych, teczki ewidencji operacyjnej parafii (TEOP).
 
Deklaracja dostępności strony