Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Wałbrzychu [1975] 1983-1990
Podzespół: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Wałbrzychu 1983-1990
Seria: Materiały jednostek terenowych
Podseria: Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Dzierżoniowie
Informacje o podserii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Dzierżoniowie dla miast: Bielawa, Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce i Piława Górna oraz gmin: Dzierżoniów i Niemcza (podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek, M.P.1985.48.313 ze zm., wydane na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów, Dz. U. 1983.38.172).
Charakterystyka archiwalna: W 1975 r., w momencie wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie Ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975, nr 16, poz. 91) utworzono 49 województw – powołano komendy wojewódzkie i jednocześnie zlikwidowano komendy powiatowe, w których funkcjonowały referaty ds. Służby Bezpieczeństwa (dalej: SB). Powstała luka w strukturze organizacyjnej, która była szczególnie widoczna w okresie znacznego nasilenia działalności opozycyjnej. W związku z tym, na mocy Zarządzenia nr 6/83 z dnia 23 stycznia 1983 r. Ministra Spraw Wewnętrznych, wprowadzono podział województw na rejony, w których powołano rejonowe jednostki Milicji Obywatelskiej (dalej: MO) (komendy i komisariaty). Wtedy została utworzona Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Dzierżoniowie. W marcu 1983 r. utworzono w niej komórki SB. Z kolei na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów (Dz. U. 1983, nr 38, poz. 172) zmieniono nazwę jednostki na Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (dalej: RUSW) w Dzierżoniowie. W jej strukturze, oprócz ogniw milicyjnych, działały komórki SB, jako grupy, referaty lub sekcje (w zależności od stanu etatowego) II, III, IV, V, VI (od 1985 r.) i paszportów. Szczegółową działalność poszczególnych pionów SB i MO na wszystkich szczeblach ich działalności określały stosowne zarządzenia wydawane przez ministra spraw wewnętrznych oraz instrukcje i wytyczne wydawane przez kierownictwo odpowiednich departamentów i biur w centrali resortu. Kwestię procedur obowiązujących w pracy operacyjnej SB regulowało do 1989 r. Zarządzenie nr 006/70 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1970 r. w sprawie pracy operacyjnej służby bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych. W ramach podserii: Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Dzierżoniowie opisano zarówno dokumentację administracyjną tej komórki m.in.: dokumentację kancelaryjną, korespondencję dotyczącą realizowanych zadań, normatywy resortowe, dokumentację funduszu operacyjnego, protokoły kontroli, protokoły brakowania i niszczenia dokumentów oraz dokumentację o charakterze obronnym. Materiały archiwalne tworzące podserię zachowały się w stanie dobrym, w większości w postaci ksiąg, poszytów i teczek wiązanych.
 
Deklaracja dostępności strony