Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podzespołu
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu [1975] 1983-1990
Podzespół: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu 1983-1990
Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1990
Informacje o podzespole
Charakterystyka archiwalna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz.173) wprowadziła nowe nazewnictwo dla jednostek terenowych MSW. Komendy wojewódzkie i rejonowe zostały przemianowane na wojewódzkie i rejonowe urzędy spraw wewnętrznych. Miejsce komendanta wojewódzkiego/rejonowego zajął szef WUSW/RUSW. Zasięg terytorialny działania WUSW w Nowym Sączu, w oparciu o Zarządzenie MSW z dnia 27 grudnia 1985 r. (Monitor Polski nr 48/85, poz. 313) w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek (odpowiednie PMO i KMO), przedstawiał się następująco: Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Gorlicach dla miast: Gorlice i Grybów oraz gmin: Bobowa, Gorlice, Grybów, Łużna, Moszczenica, Sękowa i Uście Gorlickie; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Limanowej dla miasta Limanowa oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica i Tymbark; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu dla miast: Krynica, Muszyna, Nowy Sącz, Piwniczna i Stary Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica, Łabowa, Łącko, Łososia Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna, Podegrodzie i Stary Sącz; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Targu dla miast Nowy Targ i Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Ochotnica Dolna; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Rabce dla miast: Jordanów, Mszana Dolna i Rabka oraz gmin: Jordanów, Lubień, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna i Rabka; Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Zakopanem dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska i Gmina Tatrzańska. Zgodnie z decyzją MSW z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie przekazania wydziałów łączności pod bezpośredni nadzór zastępców szefów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych ds. SB, Wydział Łączności WUSW włączono do pionu służby bezpieczeństwa. Zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym nr 0130/org. MSW z dnia 27 grudnia 1984 r., w 1985 r. utworzono Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, a w wyniku utworzenia Departamentu VI na mocy Decyzji nr 0068/84 MSW z dnia 30 listopada 1984 r. w WUSW Nowy Sącz w 1985 r. powstała Samodzielna Sekcja VI podniesiona w grudniu tegoż roku do rangi Wydziału. Od lutego 1986 r. funkcjonował Inspektorat II będący terenową ekspozyturą Biura Studiów MSW. Przemiany polityczne 1989 r. spowodowały zmianę struktury pionu służby bezpieczeństwa. W listopadzie 1989 r. rozwiązano dotychczasowe wydziały operacyjne ( III, IV, V, VI – Zarządzenie nr 04/89 Szefa WUSW z dnia 23 listopada 1989 r. w sprawie likwidacji i powołania w nowym układzie strukturalnym wydziałów SB) na ich miejsce powołując nowe. W miejsce rozwiązanego Wydziału III powstał Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Wydziały V i VI dały początek Wydziałowi Ochrony Gospodarki, a z połączenia Wydziału IV i Inspektoratu II utworzono Wydział Studiów i Analiz. Likwidacji uległy Departament Ochrony Przemysłu i Biuro Studiów oraz ich odpowiedniki terytorialne. Rozwiązano Wydział Szkolenia i Polityczno-Wychowawczy ( Zarządzenie nr 05/89 Szefa WUSW z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie likwidacji i powołania w nowym układzie strukturalnym wydziałów WUSW), a na ich miejsce powstał Wydział Szkolenia i Wychowania. Od tej chwili w rejonowych urzędach funkcjonowała tylko jedna komórka SB, tj. grupa, referat, sekcja lub wydział. 1 marca 1990 r. powołano Inspektorat I do koordynacji na szczeblu wojewódzkim działań na rzecz wywiadu zleconych przez centralę. Nastąpiła również reorganizacja WZO. Nastąpiła również reorganizacja WZO. Ostatecznie WZO zlikwidowano na mocy Zarządzenia nr 02/90 Szefa WUSW z dnia 5 lutego 1990 r. Z początkiem 1990 r. sekcje „C” przekształcono z powrotem w samodzielny Wydział „C”. Uchwalona 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 10 maja 1990 r.) ustawa o Policji, o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz o Urzędzie Ochrony Państwa stanowiła kres struktur organizacyjnych MSW w dotychczasowym kształcie. Powołano do życia komendy wojewódzkie, rejonowe i komisariaty policji. Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Nowym Sączu pełnił jednocześnie funkcje szefa WUSW do końca okresu przejściowego, tj. do 31 lipca 1990 r. W miejsce likwidowanej Służby Bezpieczeństwa powołano Urząd Ochrony Państwa. Realizując zapis art. 129 Ustawy o UOP (Dz. U. 1990 Nr 30, poz. 180, art.129) mówiący, że „z chwilą utworzenia Urzędu Ochrony Państwa Służba Bezpieczeństwa zostaje rozwiązana” Minister Spraw Wewnętrznych wydał w dniu 10 maja 1990 r. zarządzenie nr 043/90 mówiące o tym, że Służba Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych zaprzestaje działać.
 
Deklaracja dostępności strony