Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [1945] 1983-1990
Podzespół: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy 1945-1954
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Wydział Ogólny 1948-1955
Daty dokumentów w podserii
Data początkowa: 1948
Data końcowa: 1955
Informacje o podserii
Charakterystyka archiwalna: Wydział Ogólny powstał z dniem 1 czerwca 1948 r., w oparciu o dotychczasowy Sekretariat Ogólny WUBP i składał się z Kierownictwa, Kancelarii, Sekretariatu Szefa, Komendantury i podległego jej Aresztu Wewnętrznego. W późniejszym okresie włączono do niego Referat Rozkazów, Referat Skarg i Zażaleń, Referat Sprawozdawczy oraz Sekcję Administracyjną. Wydział zajmował się doradztwem prawnym, przyjmowaniem i rozpatrywaniem pism przychodzących do WUBP oraz wydawaniem zezwoleń i koncesji m.in. na posiadanie broni, na posiadanie sprzętu operacyjnego. Z dniem 1 sierpnia 1952 r. ze struktury Wydziału Ogólnego wyłączono Komendanturę wraz z podległym jej Aresztem, która zaczęła funkcjonować jako odrębna komórka w strukturze WUBP w Bydgoszczy. Z dniem 15 lutego 1953 r. Wydział Ogólny został przemianowany na Wydział Ogólno – Administracyjny. Ze struktury nowo utworzonej komórki wyłączono Sekretariat Szefa (od czerwca 1953 r. jako Sekretariat Kierownictwa). W listopadzie 1954 r. Wydział Ogólno – Administracyjny został ponownie przemianowany na Wydział Ogólny, do którego włączono Sekretariat Kierownictwa. W grudniu 1954 r. nastąpiła likwidacja MBP, a tym samym jego struktur terenowych. W oparciu o dekret Rady Państwa z 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 54, poz. 269) struktury i kadry UB zostały podporządkowanemu nowo utworzonemu Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Dotychczasowa komórka jaką był Wydział Ogólny WUBP w Bydgoszczy została zlikwidowany z dniem 31 marca 1955 r.
 
Deklaracja dostępności strony