Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podzespołu
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990
Podzespół: Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej w Warszawie 1975-1983
Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa: 1975
Data końcowa: 1983
Informacje o podzespole
Zasięg terytorialny oddziaływania: Województwo stołeczne warszawskie
Charakterystyka archiwalna: W dniu 1 czerwca 1975 r. wprowadzono nowy, dwustopniowy podział administracyjny kraju (ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz. U. 1975, nr 16, poz. 91). Wymusiło to reorganizację struktur terenowych MSW (zlikwidowano komendy powiatowe MO). Rozwiązana została Komenda Wojewódzka MO w Warszawie, jej zadania w nowym województwie stołecznym przejęła Komenda Stołeczna MO. Powołano wówczas Wydział Inspekcji KS MO. Komendzie podporządkowano też komendy miejskie MO w województwie – w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie i Pruszkowie. Po reorganizacji kierownictwo Komendy tworzyli: komendant, 3 zastępców ds. SB, 3 zastępców ds. Służby Milicji i zastępca ds. administracyjno-gospodarczych. Komenda nadal nie posiadała Wydziału „T” (jego zadania wypełniał odtąd Wydział XIV Departamentu Techniki MSW). W tym czasie powstał też Inspektorat Analityczno-Informacyjny (do jego zadań należało sporządzanie planów działań i analiz dla kierownictwa KS MO oraz Gabinetu Ministra). Pozostałe struktury KSMO były zorganizowane wg schematu obowiązującego przez 1 czerwca 1975 r. W dniu 15 czerwca 1978 r. podzielono Wydział III i Wydział III „A”. Z Wydziału III wydzielono Wydział III-1 (prowadził inwigilację wyższych uczelni) i Wydział III-2 (kontrola operacyjna artystów, intelektualistów, politycznie zaangażowanych dziennikarzy, po legalizacji „Solidarności” organów prasowych związku), zaś z Wydziału III „A” wydzielono Wydział III „A”-1(odpowiadał za inwigilację centralnych instytucji i organizacji będących w zainteresowaniu pionu gospodarczego, m. in. Centralnej Rady Związków Zawodowych, a od jesieni 1980 r. zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”). W grudniu 1980 r. przemianowano Batalion Patroli Zmotoryzowanych i Pogotowia na Batalion Patrolowy. W listopadzie 1981 r. utworzono stanowisko zastępcy komendanta stołecznego MO ds. polityczno-wychowawczych, oraz Wydział Polityczno-Wychowawczy. Dnia 1 grudnia zmieniono nazwy Wydziału III A na Wydział V i Wydziału III A-1 na Wydział V-1. W lutym 1982 r. utworzono Wydział V – 2 (również odpowiadał za kontrolę operacyjną gospodarki, został utworzony ze względu na dużą koncentrację przemysłu w Warszawie). We wrześniu utworzono Inspektorat I SB przy Kierownictwie KS MO (realizował zadania dla Departamentu I MSW). Według stanu z marca 1983 r. (Zarządzenie komendanta stołecznego MO nr 012/83 w sprawie zakresu nadzoru członków Kierownictwa Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie z dnia 25 marca 1983 r.) w skład kierownictwa KS MO wchodzili: komendant, 3 zastępców ds. SB, 3 zastępców ds. Służby Milicji, zastępca ds. polityczno-wychowawczych i zastępca ds. administracyjno-gospodarczych. Komendant nadzorował całokształt pracy KS MO, oprócz tego bezpośrednio podlegały mu: Wydział Ogólny, Wydział Kadr, Wydział Inspekcji, Wydział Specjalny, Grupa „S” i Zespół Organizacyjno-Prawny. Zastępcom ds. SB podporządkowano: Inspektorat I przy Kierownictwie KS MO, Inspektorat Analityczno-Informacyjny, Wydział II, Wydział III, Wydział III-1, Wydział III-2, Wydział IV, Wydział V, Wydział V, Wydział V-1, Wydział V-2, Wydział Śledczy, Wydział „B”, Wydział „C”, Wydział „W”, Samodzielna Sekcja „A”, Inspektorat Ochrony Przemysłu, Wydział Paszportów i Wydział Szkolenia (w zakresie spraw SB). Zastępcom komendanta ds. Służby Milicji podlegały: Zmotoryzowany Odwód KS MO, Wojewódzkie Stanowisko Kierowania, Wydział Kryminalny, Wydział do walki z Przestępstwami Gospodarczymi, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Poszukiwań, Informacji i Rozpoznania, Wydział do walki z Przestępstwami w Transporcie, Wydział Kryminalistyki, Wydział Prewencji, Wydział Zabezpieczenia, Wydział Ruchu Drogowego, Izba Dziecka, Batalion Specjalny, Batalion Konwojowo-Ochronny, Komenda MO Centralnego Portu Lotniczego i Komisariat Rzeczny. Zastępca ds. Administracyjno-Gospodarczych opowiadał za Wydział Finansowy, Wydział Łączności, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Wydział Transportu, Wydział Zdrowia, Samodzielną Sekcję Socjalną i Zakłady Remontowo-Budowlane. Zastępcy ds. polityczno-wychowawczych podlegał Wydział Polityczno-Wychowawczy oraz Wydział Szkolenia (w zakresie spraw Służby Milicji). Ustawą o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983, nr 38, poz. 172) zmieniono dotychczasowe nazwy jednostek terenowych MSW. 1 sierpnia 1983 dotychczasową Komendę Stołeczną Milicji Obywatelskiej przemianowano na Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych. Analogicznie przemianowano podległe SUSW jednostki w województwie warszawskim – na Dzielnicowe Urzędy Spraw Wewnętrznych i Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych.
 
Deklaracja dostępności strony