Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały operacyjne
Podseria: Sygnatura J
Informacje o podserii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska Rzeczpospolita Ludowa i niesocjalistyczne kraje świata
Charakterystyka archiwalna: Sygnaturą, a wł.: numerem archiwalnym, składającym się z litery „J” i kolejnego numeru dziennika archiwalnego oznaczano akta składane w archiwum Departamentu I MSW, funkcjonującym (wraz z kartotekami operacyjnymi Departamentu I MSW) niezależnie od archiwum Biura „C” MSW. Akta wytworzone w wywiadzie SB, tj. w Departamencie I MSW i jednostkach mu podległych, były ze względu na konieczność objęcia ich szczególną ochroną – z pewnymi nielicznymi wyjątkami (m.in.: teczki wyjazdowe, akta kontaktów operacyjnych o małej wartości operacyjnej) – archiwizowane w Samodzielnej Sekcji Ewidencji, następnie Wydziale XVIII Departamentu I MSW. W początku lat 70 XX w., w związku z planowym mikrofilmowaniem większości akt zgromadzonych w archiwum Departamentu I MSW, wszystkie archiwizowane tam akta (bez względu na ich kategorię) zaczęto oznaczać numerami archiwalnymi poprzedzonymi literą „J” (od „jacket” – tj. koszulki A6 na mikrofilm), przesygnowano również akta złożone w archiwum uprzednio. Zgodnie z Zarządzeniem nr 0041/72 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Instrukcją dyrektora Departamentu I MSW nr 001/80 z dnia 4 stycznia 1980 r. o rodzajach spraw operacyjnych i dokumentacji operacyjnej w Departamencie I MSW, dokumentacja wytwarzana w Departamencie I MSW dzieliła się na dwie generalne kategorie: sprawy operacyjne Departamentu I MSW i dokumentacja operacyjna Departamentu I MSW. Akta spraw operacyjne dotyczyły kategorii prowadzonych procedur operacyjnych, akta zawierające dokumentację operacyjną odnosiły się do administrowania i organizacji pracy operacyjnej Departamentu I MSW i jego ogniw oraz oceny i analizy uzyskiwanych informacji. Zgodnie w wwsp. normatywami, do akt spraw operacyjnych należały: teczka rozpracowania operacyjnego (dot. zarówno teczek osób objętych inwigilacją, jak i teczek personalnych agentów Departamentu I MSW oraz zagranicznych LK i MK); teczka rozpracowania obiektowego i podteczka rozpracowania obiektowego – dot. inwigilacji obiektów, ugrupowań, organizacji wzgl. opracowania zagadnień lub wykonania określonego zadania; teczka personalna i pracy agenta Departamentu I MSW; teczka kontaktu informacyjnego; teczka kontaktu operacyjnego; teczka lokalu konspiracyjnego, teczka punktu korespondencyjnego, teczka mieszkania konspiracyjnego w kraju; teczka lokalu konspiracyjnego, teczka punktu korespondencyjnego, teczka mieszkania konspiracyjnego za granicą, segregator materiałów wstępnych (SMW); do dokumentacji operacyjnej zaliczano następujące kategorie akt: teczka rezydentury/punktu operacyjnego/ogniwa operacyjnego; podteczka rezydentury/punktu lub ogniwa operacyjnego (zawierające dokumenty dot. organizacji, funkcjonowania, zakresu zadań, planów pracy operacyjnej i sprawozdań z ich realizacji oraz spraw kadrowych ww. jednostek); teczka pracownika zewnętrznego (zawierająca dokumenty dot. pracowników oddelegowanych do pracy w rezydenturach krajowych i zagranicznych); teczka tematyczna / teczka sprawy tematycznej (zawierające dokumenty i informacje wywiadowcze uzyskane przez jednostki Departamentu I MSW, zakładane w Wydziale Informacji i Analiz/Wydziale XVII Departamentu I MSW, według podziału zagadnieniowego ujętego w tzw. hasłowniku/tezaurusie).