Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Archiwum osobiste: Józef Bednarek
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Archiwa osobiste i kolekcje
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1930
Data końcowa: 1964
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Józef Bednarek urodził się 13 marca 1911 r. w Międzyłężu na Pomorzu Gdańskim. Na początku lat 20-tych, z powodu trudnej sytuacji materialnej, wyjechał wraz z bratem i jego żoną do Francji. Zamieszkali w Montargis. Józef Bednarek pracował m.in. na statkach oraz w zakładach mechanicznych. Po utracie pracy około 1934 r. powrócił do domu rodzinnego w Polsce. Został fornalem w majątku Dirksenów. Około 1937 r. został powołany do służby wojskowej w stacjonującym w Grudziądzu 16. Pomorskim Pułku Artylerii Lekkiej. We wrześniu 1939 r. wraz z macierzystą jednostką wojskową wziął udział m.in. w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której został szybko zwolniony przez wzgląd na swoją pracę dla rodziny Dirksenów. W okresie okupacji został wpisany na niemiecką listę narodowościową. W 1943 r. powołany do służby w Wehrmachcie. Służył na terenie Francji, gdzie dostał się do niewoli aliantów. Przewieziony do Wielkiej Brytanii wstąpił w szeregi Polskich Sił Zbrojnych. Jesienią 1946 r. powrócił do Polski. Zamieszkał w Gdańsku, gdzie przez resztę życia pracował w stoczni. Zmarł 1 sierpnia 1964 r.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Po śmierci Józefa Bednarka należące do niego dokumenty były przechowywane przez członków jego rodziny. W 2018 r. zostały przekazane przez p. Danutę Fuks do Archiwum IPN.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Na zespół składa się przede wszystkim dokumentacja związana ze służbą w wojsku polskim i niemieckim, pracą na terenie Francji, a także pojedyncze fotografie z całego okresu życia.
Sposób uporządkowania akt: Materiały archiwalne zostały przekazane wstępnie uporządkowane. Część dokumentów z tego samego okresu była połączona i zalaminowana. Również fotografie były pogrupowane tematycznie. Do materiałów dołączono szczegółową listę przekazywanych dokumentów. Podczas porządkowania zespołu z pogrupowanych już materiałów uformowano jednostki archiwalne, dokonując następnie ich systematyzacji w oparciu o schemat zaproponowany w Wytycznych Archiwum PAN z 1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, odpowiadający także kolejnym etapom życia Józefa Bednarka. Pod ostatnimi pozycjami spisu zewidencjonowano współczesny wydruk komputerowy z biografią aktotwórcy oraz dwie gazetki polonijne, których przynależność do zespołu nie została ostatecznie potwierdzona. Po zakończeniu prac związanych z porządkowaniem, dokumentacja została zabezpieczona przez usunięcie elementów metalowych i umieszczenie w opakowaniach bezkwasowych.
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: Materiały archiwalne ze spisu zdawczo-odbiorczego IPN BU 3859.
 
Deklaracja dostępności strony