Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 1940-1945  [Appelationsgericht in Neu Sandez]
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1940
Data końcowa: 1945
Posteriora: 1953
Informacje o aktotwórcy
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Działalność polskich sądów na terenie Generalnego Gubernatorstwa regulowały rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka z 26 października 1939 r. oraz 19 lutego 1940 r. O potrzebie ponownego uruchomienia sądu okręgowego decydował gubernator danego dystryktu, na którego terenie miały swoją siedzibę. Wyznaczał również, w związku ze zmianą granic administracyjnych, nowe obszary ich funkcjonowania. Sądy okręgowe (obok sądów grodzkich i apelacyjnych) funkcjonowały obok sądów niemieckich rozpatrując w sprawach „byłych” obywateli II Rzeczpospolitej. Orzekała w nich polska kadra, obowiązywało polskie prawo o ile nie było sprzeczne z ustawodawstwem niemieckim. Bezpośredni nadzór nad polskim sądownictwem wykonywały okupacyjne organy (tzw. wydziały sprawiedliwości) w poszczególnych dystryktach.
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: - A. Szulczyński, Sądownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2020 - A. Wrzyszcz, Tworzenie okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w latach 1939-1940, w: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2003 - Decyzja nr 22 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Wskazówek metodycznych w sprawie ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów archiwalnych sądów, wytworzonych od XIX do XXI w., przechowywanych w archiwach państwowych. - Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie zasad formułowania tytułów zespołów (zbiorów itp.) archiwalnych, których twórcy nosili nazwy obcojęzyczne.
 
Deklaracja dostępności strony