Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Zbiór kopii cyfrowych akt Centrali Imigracyjnej w Łodzi (Einwandererzentralstelle Litzmannstadt), pozyskanych z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (The United States Holocaust Memorial Museum – USHMM)
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1940
Data końcowa: 1945
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Na podstawie umowy o współpracy z dnia 15 grudnia 2009 r. : zgodnie z treścią art. IV ustęp 1 „strony uzgadniają podawanie siebie wzajemnie jako źródła oryginalnych dokumentów w każdym przypadku ich użycia”; zgodnie z treścią art. IV ustęp 3 „Instytut wymagać będzie od osób trzecich wykorzystujących reprodukcje materiału archiwalnego Muzeum zamieszczania informacji o Muzeum przez podanie nazwy Muzeum oraz sygnatury nadanych materiałowi przez Muzeum, a następnie (po ukośniku „/”) nazwy Instytutu i sygnatury nadanych materiałowi archiwalnemu przez Instytut”; zgodnie z treścią art. V ustęp 1 „Każda ze Stron uznaje i zobowiązuje się do przestrzegania praw drugiej Strony jako właściciela i prawnego administratora oryginalnych pomocy archiwalnych i materiału archiwalnego”; zgodnie z treścią art. V ustęp 2 „Żadna ze Stron nie może publikować materiałów archiwalnych uzyskanych od drugiej Strony w ramach niniejszej Umowy w Internecie, Word Wide Web, ani żadnej innej publicznie dostępnej sieci online bez pisemnej zgody drugiej Strony. Strony podejmą odpowiednie działania w celu zagwarantowania, że osoby trzecie, które uzyskają dostęp do materiału archiwalnego w ramach niniejszej Umowy przestrzegać będą tych samych ograniczeń”; zgodnie z treścią art. V ustęp 3 „Każda ze Stron podejmie odpowiednie środki w celu powiadomienia wszelkich osób trzecich, które uzyskają dostęp do materiału archiwalnego drugiej Strony w ramach niniejszej Umowy o tym, że osoba trzecia musi uzyskać pisemną zgodę drugiej strony przed wykorzystaniem jej materiału archiwalnego do wszelkich celów komercyjnych oraz że ta druga Strona może zażądać opłaty licencyjnej za takie wykorzystanie komercyjne.”
 
Deklaracja dostępności strony