Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Archiwum osobiste: Olgierd Guttakowski
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Archiwa osobiste i kolekcje
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1946
Data końcowa: 1985
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Olgierd Guttakowski (ps. „Olgierd”) urodził się 30 listopada 1920 r. w Warszawie jako syn Klemensa i Marii Ireny. Od 1936 r. zaangażowany w działalność harcerską. W trakcie nauki w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, w maju 1939 r. (w akcie oskarżenia podany został rok 1938 r.), Olgierd Guttakowski wstąpił w szeregi zdelegalizowanego wówczas Obozu Narodowo-Radykalnego, gdzie odpowiadał za kolportaż prasy i rekrutację nowych członków. Po wybuchu II wojny światowej związany był ze strukturami konspiracyjnymi obozu narodowego – Organizacją Wojskową Związek Jaszczurczy, Organizacją Polską i Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Jednocześnie kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, służąc w VII Zgrupowaniu – batalionie – „Ruczaj” (1. Kompania – IV pluton saperów ppor. „Wiktor”). W czasie trwania walk zaangażowany był także w kolportaż "Szańca". 26 września 1944 r. został ciężko ranny. Po upadku Powstania, Olgierd Guttakowski opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną. 22 listopada 1945 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za przynależność do Organizacji Polskiej i współpracę z NSZ. Akt oskarżenia z dnia 20 marca 1946 r. obejmował m.in. posiadanie i udostępnienie broni do działań konspiracyjnych oraz werbowanie studentów szkoły Wawelberga do wstąpienia w szeregi NSZ. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 1946 r. został skazany na karę ośmiu lat więzienia. Na mocy amnestii z 1947 r. wyrok został skrócony o cztery lata. Wymierzoną karę Olgierd Guttakowski odbywał początkowo w warszawskim areszcie przy ul. Rakowieckiej, następnie został skierowany do więzienia we Wronkach. Po odzyskaniu wolności pracował jako technik sprzętu medycznego, stając się uznanym specjalistą w tej dziedzinie. Przez większość życia związany był z podwarszawskim Zalesiem. Zmarł 21 kwietnia 2013 r.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały Olgierda Guttakowskiego znajdowały się wśród różnorodnych dokumentów odnalezionych przypadkowo w pomieszczeniach służbowych Biura Edukacji Narodowej IPN. Prawdopodobnie zostały pozyskane przez byłych pracowników Biura podczas realizacji zadań służbowych. Odnalezione materiały przekazał do Archiwum IPN w dniu 12 grudnia 2017 r. Pan Rafał Pękała, ówczesny p.o. Naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały związane są przede wszystkim z pobytem Olgierda Guttakowskiego w więzieniu. Oprócz dokumentów urzędowych zalicza się do nich korespondencja z Marią Guttakowską oraz późniejsze notatki i wywiad na temat działalności konspiracyjnej i okresu uwięzienia. Pozostałe materiały odnoszą się do historii Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w okresie okupacji niemieckiej.
Sposób uporządkowania akt: Przekazana dokumentacja była wstępnie pogrupowana w pliki tematyczne. Stanowiły one następnie podstawę formowania jednostek archiwalnych. Uporządkowanym jednostkom nadano układ rzeczowo-chronologiczny. Materiały zabezpieczono technicznie, usuwając z nich elementy metalowe i plastikowe, paginując zapisane strony i umieszczając dokumenty w bezkwasowych opakowaniach ochronnych.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: Oprócz informacji zaczerpniętych z opracowywanych materiałów (IPN BU 3683), wykorzystano również następujące źródła: - AIPN BU 997/577 t. 2, Symonowicz Antoni i inni skazani 01.06.1946 r. z art. 1 Dekr. 30.10.1944 r. i innych za udział w Organizacja Polska (OP) i NSZ; - Powstańcze biogramy: Olgierd Guttakowski, [dostęp: 16.07.2019 r.], (https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/olgierd-guttakowski,11151.html); ¬- Zmarł Olgierd Guttakowski ps. "Olgierd", [dostęp: 16.07.2019 r.], (https://www.nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/904-zmar-olgierd-guttakowski-ps-qolgierdq).
 
Deklaracja dostępności strony