Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Komisja Likwidacyjna Okręgu Lubelskiego Batalionów Chłopskich
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Krasnystaw (Lubelszczyzna)
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Wiosną 1945 r. wobec zmiany sytuacji militarnej i politycznej na ziemiach polskich, przywódcy podziemnego ruchu ludowego zdecydowali się zakończyć działalność konspiracyjną i rozformować Bataliony Chłopskie. Wyznaczona na 2 kwietnia 1945 r. data rozwiązania tej formacji została jednak wstrzymana z powodu nasilających się represji wobec członków Polskiego Państwa Podziemnego. Dopiero objęcie przez Stanisława Mikołajczyka stanowiska wicepremiera w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej i utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, do którego zgłosiło akces wielu członków ludowych struktur konspiracyjnych, pozwoliło na przeprowadzenie likwidacji Batalionów Chłopskich. W wyniku rozmów prowadzonych przez ludowców z przedstawicielami władz i wojska, 19 września 1945 r. podpisany został dokument określający warunki i zasady rozwiązania Batalionów. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, przy Dowództwach Okręgów Wojskowych WP zostały utworzone komisje rejestracyjne przeznaczone dla byłych partyzantów BCh. W skład każdej z komisji wchodzili: przedstawiciel WP, przedstawiciel BCh i obserwator z MBP. W przypadku Komisji Likwidacyjnej Okręgu Lubelskiego Batalionów Chłopskich, środowisko żołnierzy tej formacji było reprezentowane przez Jana Pasiaka (komendanta Okręgu Lublin BCh) oraz Jana Wojtala (zastępca komendanta Okręgu Lublin BCh, następnie komendant Obwodu Krasnystaw scalonych formacji AK i BCh).
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Dokument został w dniu 23 lipca 2018 r. przekazany do Archiwum IPN przez osobę anonimową.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Dokument został wytworzony przez Delegata Okręgu IV Obszaru Centralnego Komisji Likwidacyjnej Okręgu Lubelskiego Batalionów Chłopskich. Pierwotnie druk zaświadczenia dotyczył Komisji Likwidacyjnej Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej, ale skrót „A.K.” został przekreślony i odręcznie dodano skrót „BCh”. Miejscem wytworzenia dokumentu był Krasnystaw. Uszkodzenia mechaniczne papieru uniemożliwiły odczytanie pełnego tekstu, w tym daty oraz nazwiska żołnierza. Z zachowanego fragmentu tekstu wynika, że dokument stanowi potwierdzenie zdania broni przez osobę o imieniu Jan. W dolnej części znajdują się nieczytelne podpisy obserwatora z ramienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej
Sposób uporządkowania akt: Po zakończeniu prac konserwatorskich dokument został spaginowany, umieszczony w opakowaniu ochronnym i zewidencjonowany jako osobna jednostka archiwalna o sygnaturze IPN BU 1467/194.
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: Janusz Gmitruk, Bataliony Chłopskie 1940-1945, Warszawa 2000, s. 74-76. https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Lublin_BCh https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pasiak https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wojtal
 
Deklaracja dostępności strony