Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Archiwum osobiste: Michał Witkowski
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Archiwa osobiste i kolekcje
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska, Wielka Brytania
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Michał Witkowski urodził się 20.02.1910 r. w Warszawie, jako syn Władysława i Małgorzaty. Na początku lat 30-tych XX w. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Centrum Wyszkolenia Saperów w Twierdzy Modlin. Następnie przeniósł się do Stanisławowa, potem do Krakowa gdzie służył w 1 Batalionie Mostów Kolejowych. Pełnił funkcję oficera administracyjno-materiałowego. We wrześniu 1939 r. był zastępcą dowódcy Grupy Wojsk Kolejowych nr 52. Z jednostką tą przeszedł szlak bojowy przez Dębicę, Łańcut, Lwów, Stanisławów i Kołomyję. W dniu 19 września 1939 r. przekroczył granicę z Rumunią w Kutach. Internowany w obozie w Rosiory de Vede, w listopadzie 1939 przedostał się do Paryża. Tam zgłosił się do Stacji Zbornej Żołnierzy Polskich, następnie od stycznia do marca 1940 r. uczył się w Szkole Wojskowej i Inżynieryjnej Versailles w Paryżu. W marcu 1940 r. został przydzielony do Samodzielnej Kompanii Saperów. W czerwcu 1940 ewakuowany wraz z wojskiem polskim do Wielkiej Brytanii. Służył w pociągu pancernym „G” stacjonującym we wsi Heacham w hrabstwie Norfolk, 161 km na północ od Londynu. Jednostka ta wchodziła w skład I Dywizjonu Pociągów Pancernych. Służąc w tej jednostce por. Michał Witkowski ukończył 19 listopada 1941 r. Oficerski Kurs Motoryzacji. Od sierpnia 1942 r. przebywał na terenie Afryki oraz na Bliskim Wschodzie. Od 15 marca 1943 r. służył w 11 Batalionie Saperów Kolejowych, który wchodził w skład 2 Korpusu Polskiego. Jednostka ta do końca sierpnia 1943 r. stacjonowała na terenie Iraku, następnie we wrześniu 1943 r. została przetransportowana do Egiptu. Michał Witkowski na początku grudnia 1944 r. wrócił do Wielkiej Brytanii. Od 15 września 1946 r. do 16 września 1948 r. służył w Polskim Korpusie Rozmieszczenia i Przysposobienia w Wielkiej Brytanii. Z dniem 16 września 1948 r. został zdemobilizowany. Pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. 29 grudnia 1954 r. w Dunfermline, w Szkocji, wstąpił w związek małżeński. W połowie lat 50-tych XX w. rozpoczął pracę w firmie L.G. Mouchel & Partners. Przeprowadził się wówczas do Johannesburga. Jednocześnie w 1957 r. uzyskał obywatelstwo brytyjskie. W 1961 r. wrócił do Europy. Dalsze losy Michała Witkowskiego pozostają nieznane.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały archiwalne były najprawdopodobniej przechowywane przez członków jego rodziny lub spadkobierców. Zostały przekazane do zasobu IPN w dniu 30 września 2018 r. przez pana Williama Blaira.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Zachowana dokumentacja pozwala na szczegółowe odtworzenie przebiegu służby wojskowej od początku lat 30-tych XX w. aż do 1948 r. Wśród tych materiałów znajdują się m. in. legitymacja osobista, zaświadczenie o ukończeniu Oficerskiego Kursu Motoryzacji, dokument upoważniający do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii oraz materiały dotyczące służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Jednym z najciekawszych dokumentów wchodzących w skład zespołu jest album fotograficzny Michała Witkowskiego. Zawiera on 140 czarno-białych odbitek pozytywowych. Większość zdjęć umieszczonych w albumie dotyczy służby aktotwórcy w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Znajdują się tam zarówno fotografie legitymacyjne jak i sytuacyjne (zbiorowe oraz indywidualne) Michała Witkowskiego, jak również innych osób (prawdopodobnie znajomych lub członków rodziny). Pozostałe materiały umożliwiają poznanie jedynie podstawowych faktów biograficznych, w tym związanych z działalnością zawodową prowadzoną po demobilizacji. W niewielkim zakresie materiały odnoszą się również do życia rodzinnego.
Sposób uporządkowania akt: Pod względem formy fizycznej „Archiwum osobiste: Michał Witkowski” dzieli się na dwie grupy, składające się z dokumentacji aktowej (wraz z załącznikiem w postaci odznak wojskowych) oraz dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja w całości zalicza się do materiałów o charakterze biograficznym, z czego większa część związana jest ze służbą wojskową. 5. Materiały przekazano w stanie nieuporządkowanym (rozsyp), przy czym poszczególne dokumenty zostały ujęte w wykazie stanowiącym część protokołu przekazania materiałów archiwalnych do zasobu IPN. Akta i dokumentację fotograficzną podzielono na jednostki archiwalne i usystematyzowano na podstawie Wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych. Tematyka zdjęć będąca podstawą wydzielenia jednostek z dokumentacją fotograficzną, nie pozwoliła na ich ścisłe przyporządkowanie do jednostek z dokumentacją aktową. Stanowią one osobną grupę w końcowej części spisu. W ramach poszczególnych jednostek dokumenty zostały ułożone chronologicznie.
 
Deklaracja dostępności strony