Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Ministerstwo Edukacji Narodowej 1950-
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora: 1946
Data początkowa: 1950
Data końcowa: 1977
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Materiały archiwalne zostały wytworzone przez ministerstwa odpowiedzialne za sprawy oświaty, działające w latach 1950-1988. Ostatnim sukcesorem było utworzone w 1987 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej. W powyższym okresie organizacjai nadzór nad szkolnictwem podlegały następującym jednostkom organizacyjnym: W zakresie edukacji podstawowej i średniej, w tym szkoły kościelne: • Ministerstwo Oświaty (1944/1945 – 1966), w latach 1945-1950 również sprawy związane ze szkolnictwem wyższym; • Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1966 – 1972); • Ministerstwo Oświaty i Wychowania (1972 – 1987); • Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 1987 r.). Ramy prawne i szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych urzędów określały przede wszystkim: ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 11 listopada 1966 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania oraz ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały wytworzone i zgromadzone przez ministerstwa odpowiedzialne za oświatę w związku z realizacją zadań z zakresu nadzoru nad szkolnictwem kościelnym. Zgodnie z zasadą sukcesji archiwalnej, dokumentacja stanowiła następnie zasób Ministerstwa Edukacji Narodowej, funkcjonującego w okresie III RP. Z uwagi na charakter tych materiałów, dokumentujących antykościelną politykę oświatową władz PRL, zostały one przekazane do Archiwum IPN.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Na zbiór składają się przepisy prawne, korespondencja urzędowa, w tym z wydziałami oświaty wojewódzkich rad narodowych, Urzędem do Spraw Wyznań i jego strukturami terenowymi, opracowania problemowe własne i zewnętrzne, protokoły z narad, sprawozdania z wizytacji seminariów duchownych i szkół kościelnych, wyciągi ze sprawozdań kuratoriów okręgów szkolnych, wytyczne, wykazy, notatki służbowe, informacje własne i obce m.in. Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Część materiałów posiadała klauzule tajności, które zostały oznaczone jako zniesione w związku przekazaniem dokumentacji do IPN.
Sposób uporządkowania akt: Materiały zostały przekazane do IPN w stanie nieuporządkowanym. Zauważalny był tylko wstępny podział dokumentacji według rodzajów szkół i tematyki prowadzonych spraw. Akta nie były podzielone na jednostki archiwalne. Większość z nich znajdowała się w postaci luźnych kart. Jedynie dokumenty związane z kontrolą i likwidacją szkół były połączone w osobne pliki odpowiadające aktom sprawy. W trakcie opracowania dokumentacja została posegregowana na serie archiwalne odpowiadające typom szkół kościelnych: seminaria duchowne i instytuty katechetyczne, szkoły kościelne stopnia podstawowego i średniego, punkty katechetyczne. W odrębną serię wydzielono materiały związane z laicyzacją szkolnictwa powszechnego, które dokumentowały również antykościelną politykę oświatową PRL. Powyższy podział odpowiada kryteriom przyjętym podczas porządkowania pierwszej partii dokumentacji, przekazanej do Archiwum IPN w 2017 r. W obrębie każdej z serii, nowoutworzone jednostki zostały usystematyzowane w układzie rzeczowo – chronologicznym. Po zakończeniu prac związanych z porządkowaniem, dokumentacja została zabezpieczona przez usunięcie z niej metalowych elementów i umieszczenie w opakowaniach bezkwasowych.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
 
Deklaracja dostępności strony