Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Karol Popiel: korespondencja polityczna [1919] 1940-1977 [1982]  [Karol Popiel Political Papers [1919] 1940-1977 [1982]]
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1940
Data końcowa: 1977
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Zespół został nazwany "Karol Popiel Political Papers" dla upamiętnienia lidera Polskiej Chrześcijańskiej Partii Pracy - Stronnictwa Pracy. Główną część kolekcji stanowi korespondencja polityczna prowadzona między Polską Chrześcijańską Partią Pracy - Stronnictwem Pracy, jej przewodniczącym - Karolem Popielem a Europejskim Ruchem Federalnym i Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną Europy Środkowej. Materiały dotyczą również współpracy polsko-czeskiej w zakresie federalizmu europejskiego, działań Rady Jedności Narodowej (1944-1945) i Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w Londynie i Waszyngtonie. Zespół zawiera również podziemne publikacje i niepublikowane pisma na temat działalności Unii oraz polskiego Stronnictwa Pracy (1940-1945). Materiały polityczne Stronnictwa Pracy obejmują protokoły, uchwały i raporty z Walnego Zgromadzenia w Belgii (1948), Paryżu (1956) i w Rzymie (1978). Na zespół składają się również dokumenty Polskiego Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego (RCS), artykuły i publikacje dotyczące problematyki chrześcijańsko-demokratycznej (np. "Generał Sikorski w mojej pamięci" Karola Popiela), biuletyny opublikowane przez Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną Europy Środkowej w Nowym Jorku (CHRISTIAN DEMOCRATIC REVUE, 1954-1961) oraz przez Polską Chrześcijańską Partię Pracy (NOUVEL HORIZON - 1957-1959, RCS - 1947-1948; DROGA -1947; REFORMA -1947-1948; ODNOWA - 1952-1961; 1981). Seria "Archiwum Polskiej Partii Pracy Chrześcijańskiej, Oddział w Londynie" zawiera korespondencję, listy członków, protokoły, uchwały i raporty z działalności SP-PCLP w Anglii. Na serię "Zbigniew Ossowski Referaty" składa się korespondencja polityczna ww. (1950-1974), przemówienia, artykuły i wykłady (1950-1983), dziennik polityczny (1944-1952). Seria "Konrad Sieniewicz Referaty" zawiera korespondencję polityczną ww. jako Sekretarza Generalnego Polskiej Partii Pracy Chrześcijańskiej (PCLP) we Francji (1950-1955). Materiały zawierają również relację o powstaniu warszawskim 1944 r. autorstwa Konrada Sieniewicza, który był w tym czasie Delegatem administracyjnym Rządu Podziemnego dla Okręgu nr 1 w Warszawie. Do serii dołączono raporty Zgromadzenia Więźniów Narodów Europy (1955-1956). Seria "Kazimierz Studentowicz papiery" zawiera podziemne publikacje i niepublikowane maszynopisy dokumentujące działalność Unii, ideologicznego oddziału Stronnictwa Pracy oraz umowy między Unią a Stronnictwem Pracy (1941-1942). Są też publikacje Kazimierza Studentowicza dotyczące problemów politycznych i gospodarczych Polski po II wojnie światowej (1941-1981).
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. polski, j. włoski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Warunki udostępniania: Zgodnie z brzmieniem art. III ust. 10, 11 umowy o współpracy zawartej w dniu 17 czerwca 2015 roku pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (dalej PIASA) kopie zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu archiwalnego PIASA będą wykorzystywane przez IPN w ramach jego działalności ustawowej z zachowaniem zasady każdorazowego informowania o miejscu przechowywania oryginalnych akt. Instytut Pamięci Narodowej ma obowiązek respektowania wszelkich praw PIASA, wynikających z faktu, iż oryginalne dokumenty i inwentarze archiwalne znajdują się w posiadaniu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (art. IV ust. 1 umowy). Wykorzystanie dokumentów przez wnioskodawców spoza Instytutu Pamięci Narodowej wymaga poinformowania ich, że wykorzystanie materiału archiwalnego lub jego kopii w celach komercyjnych wiązać się musi z uzyskaniem pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów, i że ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. IV ust. 2 umowy).
 
Deklaracja dostępności strony