Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców 1915-1936
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1915
Data końcowa: 1936
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Zespół zawiera akta Oficerskiego Trybunału Orzekającego, dokumentacja Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, Sądu Honorowego dla Generałów i Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pliki cyfrowe do IPN przekazane zostały przez: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (The Jozef Pilsudski Institute of America), zarejestrowano je pod sygn. IPN BU 3775/1-17 (sygn. IJPA 701-005).
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. francuski, j. polski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Na podstawie Umowy o współpracy z dnia 5 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce a IPN: wnioskodawcy, w momencie udostępnienia kopii materiałów IJPA, zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN, mają obowiązek wypełnienia „Oświadczenia”. W przypadku wyrażenia chęci wykorzystania komercyjnego kopii materiałów IJPA, wnioskodawcy mają obowiązek pisemnego wystąpienia do IJPA o uzyskanie zgody. IJPA ma ponadto prawo żądania opłat licencyjnych z tytułu takiej formy wykorzystania.
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: https://www.pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchiwum-2/228-zespol-005
 
Deklaracja dostępności strony