Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Instytut Polski w Bejrucie 1944-1949
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1944
Data końcowa: 1949
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Oryginalne dokumenty zespołu (zbioru) akt "Instytut Polski w Bejrucie z lat 1944-1949" przechowywane są w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum). Na podstawie zawartej umowy o współpracy IPN pozyskał kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Inwentarz zespołu (zbioru) akt "Instytut Polski w Bejrucie z lat 1944-1949" sporządzony został w 2015 r. przez p. dr Lidię Potykanowicz-Sudę.
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Na podstawie zawartej umowy o współpracy z 4 kwietnia 2016 roku: IPN ma prawo do prezentowania przekazanych przez PISK kopii dokumentów na swoich stronach internetowych oraz do ich udostępniania na zasadach określonych przepisami ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, z zachowaniem zasady każdorazowego informowania o miejscu przechowywania ich oryginałów (Art. III ust. 11 umowy). Inne osoby, które uzyskają dostęp do materiałów archiwalnych powinny zostać poinformowane, że wykorzystanie dokumentów w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody właściciela oryginałów, który ma również prawo do pobrania opłaty licencyjnej z tego tytułu (Art. IV ust. 2).
 
Deklaracja dostępności strony