Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z lat 1939-2016
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1939
Data końcowa: 2016
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Oryginalne materiały archiwalne zespołu (zbioru) akt "Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z lat 1939-2016" przechowywane są w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum). Na podstawie zawartej umowy o współpracy IPN pozyskał kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.
Sposób uporządkowania akt: Inwentarz zespołu (zbioru) akt "Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z lat 1939-2016" sporządzony został w grudniu 2016 r. przez Beatę Płochocką i Sylwię Kurzyp.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Na podstawie zawartej umowy o współpracy z 4 kwietnia 2016 roku: IPN ma prawo do prezentowania przekazanych przez PISK kopii dokumentów na swoich stronach internetowych oraz do ich udostępniania na zasadach określonych przepisami ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, z zachowaniem zasady każdorazowego informowania o miejscu przechowywania ich oryginałów (Art. III ust. 11 umowy). Inne osoby, które uzyskają dostęp do materiałów archiwalnych powinny zostać poinformowane, że wykorzystanie dokumentów w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody właściciela oryginałów, który ma również prawo do pobrania opłaty licencyjnej z tego tytułu (Art. IV ust. 2).
 
Deklaracja dostępności strony