Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Zbiór prac nadesłanych na konkurs z okazji XX-lecia powstania "Solidarności" pt. "Do wolnej Polski"
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Rzeczpospolita Polska
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Prace nadesłane na konkurs organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z okazji XX-lecia powstania "Solidarności" pt. Do wolnej Polski. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i liceów, miał otwartą formułę – organizatorzy zakładali, że mogą otrzymać nie tylko wywiad, felieton czy opowiadanie, ale także komiks oraz to wszystko, co będzie owocem fantazji i pomysłowości uczestników. Celem konkursu było, według jego autorów, „ukazanie trudu i zapału przy tworzeniu lokalnych struktur »Solidarności«, poznanie miejscowych bohaterów tamtych czasów, dotarcie do ludzi i wydarzeń, które w wymiarze lokalnym złożyły się na historię całej »Solidarności«”. Według organizatorów, młodym uczestnikom, życie w PRL było oddane pod kontrolę ZSRR, niszczącą polską kulturę wraz z chrześcijańskim poczuciem wartości. Były to czasy wszechwładności Służby Bezpieczeństwa, krwawo tłumiącej odruchy niezadowolenia. W tej rzeczywistości fenomenem stał się ruch społeczny, który w ciągu kilku tygodni zjednoczył połowę czynnych zawodowo osób. Dziesięć milionów osób cieszących się poparciem Kościoła stanowiło olbrzymią siłę. Sposobem na poradzenie sobie z nią miał stać się stan wojenny, niosący z sobą represje i prześladowania działaczy. Jednak ten społeczny ruch doprowadził ostatecznie do oswobodzenia naszego kraju w roku 1989. „To właśnie »Solidarności« zawdzięczamy wolność, niepodległość i suwerenność, rozwój gospodarczy kraju, prawo wyboru, odkłamanie historii, docenienie pozostałych przy życiu bohaterów” – napisali twórcy konkursu.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: http://grudzien70.solidarnosc.gda.pl/magazyn/Magazyn1_2001/Magazyn1_2001_001.htm
 
Deklaracja dostępności strony