Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 1987-1996
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1987
Data końcowa: 1997
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: PRL
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Zespół stanowią dokumenty przekazane do Ministerstwa Handlu Zagranicznego (od 1987 r. MWGzZ) przez Biuro "A" MSW (występujące pod nazwą Biura Szyfrów MSW) tyczące się organizacji łączności kodowej na wypadek stanu wojennego, wojny i zasad przekazywania informacji tajnych (normatyw MSW, instrukcje Biura "A" MSW, tabele kodowe). Dokumenty znajdowały się w Bibliotece Departamentu Spraw Obronnych MHZ, po reorganizacji MHZ znalazły się w zbiorze bibliotecznym Kancelarii Tajnej Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Przed utworzeniem IPN dokumenty te znalazły się w MSWiA, skąd - jako dokumentacja proweniencji MSW wytworzona przed 1989 r. - zostały przekazane do IPN.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 211.
 
Deklaracja dostępności strony