Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Zbiór kopii cyfrowych dziennika „Nowy Świat” z lat 1920-1970
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1920
Data końcowa: 1970
Informacje o aktotwórcy
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: "Nowy Świat" - dziennik polonijny, wydawany w latach 1919 – 1971 w Nowym Jorku (USA)
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Zgodnie z brzmieniem art. IV ust. 6 umowy o współpracy zawartej w dniu 5 maja 2010 r. pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (dalej: IJPA) kopie zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu archiwalnego IJPA będą wykorzystywane przez IPN w ramach jego działalności ustawowej. Instytut Pamięci Narodowej ma obowiązek respektowania wszelkich praw IJPA, wynikających z faktu, iż oryginalne dokumenty i inwentarze archiwalne znajdują się w posiadaniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (art. V ust. 1 umowy). Wykorzystanie dokumentów przez wnioskodawców spoza Instytutu Pamięci Narodowej wymaga poinformowania ich, że wykorzystanie materiału archiwalnego lub jego kopii w celach komercyjnych wiązać się musi z uzyskaniem pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów, i że ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. V ust. 2 umowy). Zapadłe ustalenia robocze pomiędzy IPN a IJPA towarzyszące przekazywaniu kopii dokumentacji do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci doprecyzowały obszar udostępniania dokumentów ustalając dodatkowo, że każdorazowe udostępnienie w IPN kopii dokumentów z zasobu IJPA osobom spoza Instytutu Pamięci wymaga uzyskania wcześniejszej zgody IJPA. Adres do korespondencji: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce [ang. Jozef Pilsudski Institute of America], 138 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222, Stany Zjednoczone Ameryki [ang. United States of America]
 
Deklaracja dostępności strony