Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Urząd Rady Ministrów w Warszawie 1952-1990
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora: 1945
Data początkowa: 1952
Data końcowa: 1990
Posteriora: 2006
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Materiały objęte spisem zdawczo-odbiorczym IPN BU 2347 poz. 1-23, zgodnie z brzmieniem par. 1 umowy użyczenia zawartej w dniu 11 marca 2010 r. pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Archiwum Akt Nowych w Warszawie, utrzymywane powinny być w stanie nienaruszalności i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, tj. wyłącznie do realizacji zadań Instytutu Pamięci Narodowej, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej. Korzystanie z dokumentów odbywać się powinno na zasadach określonych w tej ustawie, jak również ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. IPN, zgodnie z par. 2 umowy użyczenia, zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich czynności profilaktyczno - konserwatorskich, niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Archiwum Akt Nowych.