Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo NJW MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 1: Rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 02-01-1985 r. do 31-12-1985 r.
Opis: Teczka zawiera: Wytyczne Dyrektora Departamentu Inwestycji MSW z dn. 21-06-1985 r. w sprawie jednolitej praktyki stosowania niektórych przepisów dotyczących gospodarki mieszkaniowej; Decyzja Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r. w sprawie powołania zespołów nadzorczych przy jednostkach obowiązkowo pośredniczących w obrocie podstawowymi materiałami z paliwami; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego– Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu do spraw koksu i surowców hutniczych- Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw produktów naftowych- Załącznik Nr 3 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw wyrobów hutnictwa żelaza- Załącznik Nr 4 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw kabli i przewodów- Załącznik Nr 7 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw akumulatorów- Załącznik Nr 8 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw surowców dla przemysłu gumowego- Załącznik Nr 9 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw opon- Załącznik Nr 10 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw produktów węglopochodnych- Załącznik Nr 11 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw tworzyw sztucznych- Załącznik Nr 12 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw wyrobów lakierowych- Załącznik Nr 13 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw papy i wyrobów termoizolacyjnych- Załącznik Nr 14 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw tarcicy i oklein naturalnych- Załącznik Nr 15 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw płyt wiórowych- Załącznik Nr 16 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw papieru, tektury i celulozy - Załącznik Nr 17 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw skór i wełny - Załącznik Nr 18 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw skór gotowych i klejów do obuwia - Załącznik Nr 19 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw środków ochrony osobistej i środków gaśniczych - Załącznik Nr 20 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw elektrod i spoiw cynkowo-ołowiowego - Załącznik Nr 21 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw wyrobów instalacji sanitarnych - Załącznik Nr 22 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw łożysk toczonych - Załącznik Nr 25 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw drutów ciągnionych - Załącznik Nr 26 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw bawełny, przędz i tkanin bawełnianych - Załącznik Nr 27 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw złomu stalowego - Załącznik Nr 28 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Skład Zespołu Nadzorczego do spraw kwasu solnego i wodorotlenku - Załącznik Nr 29 do decyzji Nr 14 Ministra Gospodarki Materiałowej z dn. 11-11-1985 r.; Instrukcja Nr 3 Dyrektora Departamentu Finansów MSW z dn. 03-09-1985 r. zmieniająca instrukcję w sprawie pokrywania wydatków okolicznościowych nie objętych limitem wydatków reprezentacyjnych; Zarządzenie Nr 16/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-02-1984 r. w sprawie organizowania kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie dla żołnierzy odbywających zasadnicza służbę wojskową w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i funkcjonariuszy w pododdziałach operacyjnych ZOMO; Zarządzenie Nr 52/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24-08-1984 r. w sprawie zasad kierownika i warunków kształcenia na cywilnych studiach medycznych w kraju i za granicą żołnierzy odbywających służbę w jednostkach wojskowych MSW oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Rozkaz Nr 6/85 Szefa Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 29-11-1985 r. za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu, dyscyplinie i działalności operacyjno-ochronnej niżej wymienionych żołnierzy zawodowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW wyróżniam nagrodą pieniężną; Zarządzenie Nr 75/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 13-12-1985 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz terminów wypłaty uposażenia; Zarządzenie Nr 76/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23-12-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Pismo Okólne Nr 3/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 25-03-1985 r. w celu ujednolicenia w jednostkach resortu spraw wewnętrznych sposobu postępowania przy rozliczaniu zużycia ręcznych miotaczy gazowych RMG, RMG-66, RMG-75M, RMG-75; Zarządzenie Nr 072/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03-12-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia w przedmioty mundurowe i ubrania cywilne niektórych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i żołnierzy zawodowych; Decyzja Nr 29/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-12-1985 r. w sprawie terminów i formy sporządzenia planów materiałów konserwacyjno-remontowych (poz. 2-311) objętych centralnym zaopatrzeniem; Zarządzenie Nr 96/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW i Dyrektora Departamentu Finansów MSW z dn. 06-12-1985 r. w sprawie zasad zaopatrywania kierowników jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych w sprzęt stołowy; Uchwała Nr 190/85 Rady Ministrów z dn. 27-11-1985 r. w sprawie przewozów wojskowych; Decyzja Nr 9/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 13-05-1985 r. w sprawie zarządzenia w resorcie spraw wewnętrznych planu dostaw uzbrojenia i sprzętu techniczno-wojskowego na lata 1987-1988; Plan (druk)– Załącznik do Decyzji Nr 9/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 13-05-1985 r.; Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 30-11-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami terroru i sabotażu; Zarządzenie Nr 54/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-08-1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności poligraficznej przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz zasad ich rejestracji i kontroli; Zezwolenie na prowadzenie działalności poligraficznej i usługowej w zakresie poligrafii – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-08-1985 r.; Wykaz maszyn i urządzeń poligraficznych - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-08-1985 r.; Dokument rejestracyjny maszyn i urządzeń poligraficznych - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-08-1985 r.; Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Wykaz zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w zakresie I i II stopnia –Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Druk wyrażający zgodę na odbycie specjalizacji - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Druk odmawiający wyrażenia zgody na odbycie specjalizacji - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Karta specjalizacji - Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 31-10-1985 r.; Zarządzenie Nr 60/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-09-1985 r. w sprawie usuwania odpadów z terenów zajmowanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 40/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad tworzenia i podziału funduszu motywacyjnego, przyznawania i wypłaty premii motywacyjnej dla pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 37/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-11-1985 r. w sprawie zorganizowania w resorcie spraw wewnętrznych Domu Kombatanta Funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 26/Pf Prezesa Rady Ministrów z dn. 05-11-1985 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i funkcji w administracji państwowej, których pełnienie uprawnia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową bez upoważnień; Wykaz stanowisk i funkcji, których pełnienie uprawnia do dostępu wiadomości stanowiących tajemnicę państwową bez potrzeby uzyskiwania upoważnień -Załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dn. 05-11-1985 r.; Uchwała Nr 12/85 Rady Ministrów z dn. 07-02-1985 r. w sprawie udzielania poborowym w 1985 r. odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na wykonywanie zawodu; Zarządzenie Nr 63/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21-10-1985 r. w sprawie oznakowania i wyposażenia pojazdów organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych uprzywilejowanych w ruchu; W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oznakowaniu uprzywilejowania w ruchu podlegają – Załącznik do Zarządzenia Nr 63/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21-10-1985 r.; Instrukcja Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r. w sprawie oznakowania i wyposażenia pojazdów organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych uprzywilejowanych w ruchu; Wzór napisu na drzwi samochodów fiat, ciężarowych i furgonów – Załącznik Nr 1 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na drzwi samochodu polonez - Załącznik Nr 1 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na drzwi samochodów osobowo-terenowych- Załącznik Nr 3 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na drzwi samochodów- Załącznik Nr 4 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na drzwi samochodów- Załącznik Nr 5 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na drzwi samochodów - Załącznik Nr 6 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na osłonie motocykla i sposobu rozmieszczenia lamp i sygnałów - Załącznik Nr 7 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór napisu na osłonie motocykla i sposobu rozmieszczenia lamp i sygnałów - Załącznik Nr 8 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór podświetlanego napisu w lampie „błyskowej” - Załącznik Nr 9 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór podświetlanego napisu na samochodach ciężarowych - Załącznik Nr 10 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór emblematu Czerwonego Krzyża - Załącznik Nr 11 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Rozmieszczenie lamp błyskowych i sygnałów - Załącznik Nr 12 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Wzór tablicy oznakowania operacyjnego typu „Kodżak” - Załącznik Nr 13 do Instrukcji Nr 7/85 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 24-10-1985 r.; Postanowienia Nr 82/85 Prezydium Rządu z dn. 28-10-1985 r. w sprawie usprawnienia funkcjonariusza obsługi prawnej państwowych jednostek organizacyjnych; Zarządzenie Nr 67/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 05-11-1985 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Finansów z dn. 25-10-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatku wyrównawczego od żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej; Rozkaz Nr 153/DK Szefa Służby Polityczno-Wychowawczej MSW z dn. 06-11-1985 r. w sprawie wyróżnienia obywateli i funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych za działalność społeczną i polityczną w 1985 r.; Zarządzenie Nr 65 Ministra Spraw wewnętrznych z dn. 26-10-1985 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości kwatery oraz wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe przyznawanej osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 64 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-10-1985 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości mieszkania funkcyjnego oraz wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe; Zarządzenie Nr 131/85 z dn. 02-09-1985 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1985/86 w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. F. Dzierżyńskiego (Studium Zaoczne); Zarządzenie nr 61/85 MSW z dnia 01-10-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów kart zaopatrzenia na artykuły spożywcze, zasad ich wydawania oraz trybu wydawania wkładek zaopatrzenia i dokonywania wpisu w dokumentach potwierdzających tożsamość o wydaniu wkładki w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 17/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 29-07-1985 r. w sprawie zmiany wartości należności rocznej części zamiennych, ogumienia i akumulatorów; Wykaźniki normatywne dla marki FSO-1500 – załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 17/85 Dyrektora DGMT MSW; Wykaźniki normatywne dla marki Nysa 522 - załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/85 Dyrektora DGMT MSW; Wykaźniki normatywne dla marki UAZ 469B - załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/85 Dyrektora DGMT MSW; Wykaźniki normatywne dla marki Star 29 - Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 17/85 Dyrektora DGMT MSW; Decyzja Nr 16/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 29-07-1985 r. w sprawie zmiany normatywów środków finansowych na eksploatację pojazdów samochodowych i łodzi motorowych w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Normatywy środków finansowych na eksploatację pojazdów samochodowych i łodzi motorowych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych – Załącznik do Decyzji Nr 16/85 Dyrektora DGMT MSW; Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-10-1985 r. w sprawie udziału sił i środków resortu spraw wewnętrznych w ćwiczeniu obrony cywilnej pod krypt. „ODRA-85”; Wykaz oficerów zespołu specjalistycznego MSW biorących udział w ćwiczeniu OC pod krypt. „ODRA-85” – Załącznik do Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-10-1985 r.; Uchwała Nr 157/85 Rady Ministrów z dn. 11-10-1985 r. zmieniające uchwałę w sprawie finansowania szkolenia obronnego i świadczeń przysługujących uczestnikom tego szkolenia; Decyzja Nr 8/85 Dyrektora Departamentu Kadr MSW w sprawie podziału funkcjonariuszy MO w służbie kandydackiej skierowanych w dn. 30 i 31 lipca 1985 r. do służby w formacjach uzbrojonych, którzy zakończyli odbywanie szkolenia podstawowego; Zarządzenie Nr 131/85 z dn. 02-09-1985 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1985/1986 w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. F. Dzierżyńskiego (Studium Zaoczne); Rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 3/85 z dn. 09-10-1985 r. w sprawie darowania niektórych kar dyscyplinarnych; Decyzja Kierownika Sztabu MSW z dn. 14-10-1985 r. w sprawie odwołania stanu podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Kierownika Sztabu MSW z dn. 08-10-1985 r. w sprawie utrzymania pełnej mobilności jednostek resortu spraw wewnętrznych w operacji „WYBORY-85”; Decyzja Nr 25/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21-05-1985 r. zmieniona decyzją Nr 32/85 z dn. 02-09-1985 r. w sprawie powołania międzyresortowego Zespołu do spraw pokojowego uzupełniania sił zbrojnych; Rozkaz specjalny Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07-10-1985 r. z okazji 41 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Rozkaz Nr 147/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 09-10-1985 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy NJW MSW za włożony wysiłek w zagospodarowanie i rekultywację użytków rolnych w Bieszczadach; Zarządzenie Nr 55/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-09-1985 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 59/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-09-1985 r. w sprawie dodatku terenowego dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 5/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-01-1985 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Decyzja Nr 2 Szefa Urzędu Rady Ministrów z dn. 02-01-1985 r. w sprawie dysponowania rezerwą etatów i funduszy płac dla administracji państwowej; Rozkaz Nr 120/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-09-1985 r. w okresie od 04-07-1985 do 28-08-1985 r. odbył się w Bieszczadach Centralny Obóz Wypoczynku i Pracy MSW „Połonina 85”; Zarządzenie Nr 56/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03-09-1985 r. w sprawie równoważników pieniężnych wypłacanych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych w zamian za wyżywienie; Decyzja Nr 19/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 15-08-1985 r. dot. § 3 Zarządzenia Nr 32/81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-07-1981 r. w sprawie przeglądu technicznego w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Lista ws. dokonania przeglądu technicznego w jednostkach resortu spraw wewnętrznych – Załącznik do Decyzji DGMT MSW z dn. 15-08-1985 r.; Zarządzenie Nr 52/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 19-08-1985 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 15/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-07-1985 r. w sprawie zmiany organizacji obsług technicznych, napraw pojazdów samochodowych i sprzętu pływającego w resorcie spraw wewnętrznych; Wskaźnik pracochłonności na prace obsługowo-naprawcze – Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 15/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-07-1985 r.; Sprawozdanie o pracy zaplecza obsługowo-naprawczego za 19……. r. - Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 15/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-07-1985 r.; Rejonizacja okresowych obsług technicznych oraz napraw i przeglądów (badań) technicznych - Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 15/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-07-1985 r.; Częstotliwość wykonywania okresowych obsług technicznych pojazdów samochodowych i łodzi motorowych - Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 15/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-07-1985 r.; Decyzja Nr 19/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 15-08-1985 r. dot. § 3 Zarządzenia Nr 32/81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-07-1981 r. w sprawie przeglądu technicznego w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 53/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 19-08-1985 r. w sprawie stawek pieniężnych na wyżywienie wydawane w naturze w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 15-05-1985 r. w sprawie podstawy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na przedłużone używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego w 1985 r.; Wykaz cen podstawowych rodzajów odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego – Załącznik do Zarządzenia Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 15-05-1985 r.; Wyjaśnienie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 15-05-1985 r. znak W.6146-1047 w sprawie stosowania ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą i obuwie robocze; Instrukcja Nr 5/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 06-08-1985 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania równowartości pieniężnej na odzież roboczą i środki higieny osobistej; Wykaz cen odzieży roboczej – Załącznik do instrukcji Dyrektora DGMT MSW z dn. 06-08-1985 r.; Zarządzenie Nr 067 Szefa Sztabu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju z dn. 06-08-1985 r. w sprawie organizacji szkolenia medycznego sił i środków „System Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w obszarze lądowym PRL” w 1985 r.; Zarządzenie Nr 8/85 Szefa Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 29-08-1985 r. w sprawie skierowania żołnierzy wojsk MSW do budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki; Instrukcja Nr 6/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 21-08-1985 r. zmieniająca instrukcje w sprawie ustalania wysokości zapasów bieżącego interwencyjnego sprzętu i materiałów oraz zasad ich obliczania; Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-08-1985 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Rozkaz Nr 115/85/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 19-08-1985 r. dot. finału ogólnoresortowego III Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych MSW – Wrocław’85; Pismo Okólne Nr 1/85 Dyrektora Departamentu Inwestycji MSW z dn. 09-07-1985 r. w sprawie sporządzenia projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy; W zależności od rodzaju, wielkości i stopnia złożoności inwestycji lub remontu modernizacyjnego, sporządza się w dostosowaniu do potrzeb, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy – Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1/85 Dyrektora Departamentu Inwestycji MSW z dn. 09-07-1985 r.; Zarządzenie Nr 051/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-07-1985 r. w sprawie zakresu działania członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Szefa Departamentu Finansów Nr 5 z dn. 01-06-1985 r. w sprawie udzielania pomocy pieniężnej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w odległych garnizonach na dzieci pobierające naukę poza garnizonem; Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dn. 20-07-1985 r. w sprawie powołania Komisji Do Spraw Nowelizacji Kodeksu Pracy; Decyzja Nr 027/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31-07-1985 r. o powołaniu Sztabu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od spraw zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL; Instrukcja Nr 3/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 26-06-1985 r. w sprawie wysokości wypłat równoważnika pieniężnego za umundurowanie pracowników cywilnych łączności zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Instrukcja Nr 4/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 26-06-1985 r. w sprawie równowartości pieniężnej za odzież służbową dla niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 50/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-07-1985 r. w sprawie utworzenia w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Wytyczne Dyrektora Departamentu Kadr MSW z dn. 11-07-1985 r. w sprawie zasad ewidencji funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w służbie kandydackiej; Typowe formułki do rozkazów personalnych Szefów WUSW –Załącznik Nr 1 do wytycznych Dyrektora Departamentu Kadr MSW z dn. 11-07-1985 r.; Uchwała Nr 93/85 Rady Ministrów z dn. 17-06-1985 r. w sprawie wykorzystania rezerwy celowej budżetu na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej w 1985 r.; Rozdział środków na podwyższenie z dn. 01-01-1985 r. wynagrodzeń pracowników podległych jednostek sfery budżetowej – Załącznik do uchwały Nr 93/85 Rady Ministrów z dn. 17-06-1985 r.; Pismo Okólne Nr 5/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 17-07-1985 r. w sprawie dokonywania zakupów artykułów żywnościowych bezpośrednio od producentów; Zarządzenie Nr 48/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 04-07-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej skierowany na przeszkolenie lub studia do szkół i ośrodków szkolenia resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 17/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07-03-1985 r. w sprawie badań technicznych pojazdów organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Instrukcja Nr 2/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 12-03-1985 r. w sprawie wykonywania badań technicznych pojazdów; organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Wzór pieczątki wykonującego badanie techniczne – Załącznik Nr 1 do Instrukcji Nr 2/85 Dyrektora DGMT MSW; Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dn. 30-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i koordynacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej; Pismo Okólne Nr 1 Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW z dn. 18-02-1985 r. dot. zapewnienia podopiecznym resortowej służby zdrowia szybkiego, wąskospecjalistycznego leczenia w ostrych przypadkach nefrologicznych, dokonano podziału kraju na obszar i wschodni; Zarządzenie Nr 15/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 04-03-1985 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym w jednostkach organizacyjnych; Instrukcja Nr 1/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 05-03-1985 r. w sprawie trybu postępowania z ogumieniem trakcyjnym w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Wniosek w sprawie uznania – nieuznania nie dobiegu opony – Załącznik Nr 1 do Instrukcji Dyrektora DGMT MSW; Rozliczenie premii za oszczędności ogumienia - Załącznik Nr 2 do Instrukcji Dyrektora DGMT MSW; Zarządzenie Nr 46/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12-06-1985 r. w sprawie udzielania pomocy pieniężnej w spłacie kredytu dla młodych małżeństw funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w resorcie spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 44/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-06-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników cywilnych wykonawstwa budowlanego resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 43/85 z dn. 25-05-1985 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków osób, które pełnią służbę w formacjach uzbrojonych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Wyciąg z uchwały Nr 73/85 Rady Ministrów z dn. 13-05-1985 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych; Zarządzenie Nr 45 Ministra Finansów dn. 01-06-1985 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego w częściach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 24/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23-03-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za zlecone zajęcia dydaktyczne za odczyty i spotkania autorskie; Decyzja Nr 12/85 Dyrektorów Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Finansów MSW z dn. 23-05-1985 r. w sprawie kosztów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i warsztatach obsługowo-naprawczych jednostek resortu spraw wewnętrznych; Rozkaz specjalny Nr 28/DK Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 24-05-1985 r. z okazji 40-lecia powstania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr 036/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Tabela grup uposażenia zasadniczego - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 036/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-05-1985 r.; Kwoty podwyżek uposażenia zasadniczego - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 036/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-05-1985 r.; Zarządzenie Nr 37/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-05-1985 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Meldunek o skutkach podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SB i MO z dn. 01-06-1985 r. i podwyżki dodatków rodzinnych z dn. 01-05-1985 r.; Zarządzenie Nr 34/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 13-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej za niektóre czynności wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe; Instrukcja Nr 2 Dyrektora Departamentu Finansów Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-04-1985 r. w sprawie trybu wnoszenia i rozliczania opłat za pobyt w ośrodkach wczas i rekrutacji oraz za korzystanie ze sprzętu, urządzeń sportowych i rekreacyjnych w tych ośrodkach; Wniosek o częściowy zwrot kosztów – Załącznik Nr 2 do Instrukcji Nr 2 Dyrektora Departamentu Finansów Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-04-1985 r.; Obliczenie opłat za skierowanie na wczasy - Załącznik Nr 1 do Instrukcji Nr 2 Dyrektora Departamentu Finansów Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-04-1985 r.; Decyzja Nr 19/85 z dn. 17-05-1985 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeszkolenia funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z zakresu ustaw o szczególnej odpowiedzialności karnej oraz o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach, uchwalonych przez Sejm PRL w dn. 10-05-1985 roku; Zarządzenie Nr 35/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-05-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek pieniężnych na wyżywienie wydawane w naturze w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 32/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03-05-1985 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Rozkaz Nr 2/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-05-1985 r. w sprawie darowania niektórych kar dyscyplinarnych; Rozkaz Nr 21/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-04-1985 r. dot. wyników przeglądu technicznego środków transportu w 1984 r.; Rozkaz Nr 24/85/DK z dn. 29-04-1985 r. o wyróżnieniu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Rozkaz Nr 26/DK/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-04-1985 r. dot. posiedzenia Komitetu Państw- Stron Układu Warszawskiego; Rozkaz specjalny Nr 28/DK Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 24-05-1985 r. z okazji 40-lecia powstania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr 31/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-04-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków rodzinnego do uposażenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej; Decyzja Nr 15/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 09-04-1985 r. w sprawie odstrzelenia pistoletów P-64 w celach identyfikacyjnych; Decyzja Nr 017/85 Kierownika Sztabu MSW z dn. 25-04-1985 r. w związku ze spodziewanym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego wprowadzam stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych począwszy od dn. 30-04 br. godz. 8.00 do dn. 03-05 br. godz. 22.00; Decyzja Nr 02/85 Kierownika Sztabu MSW z dn. 19-04-1985 r. w związku ze spodziewanym wzrostem zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w niektórych rejonach kraju w okresie 01 -09.05 br.; Decyzja Nr 014/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27-03-1985 r. dot. powołania Sztabu MSW do spraw organizacji i koordynacji zabezpieczenia obchodów 1 Maja 1985 r.; Zarządzenie Nr 29/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12-04-1985 r. w sprawie stawek pieniężnych na wyżywienie wydawane w naturze w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 24/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-04-1985 r. w sprawie równoważników pieniężnych wypłacanych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych w zamian za wyżywienie; Informacja o wykorzystaniu limitu przyznawanego na podwyżkę płac pracowników instytucji artystycznych oraz informatyki zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 27/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-04-1985 r. w sprawie wynagrodzeń zasadniczych pracowników instytucji artystycznych oraz informatyki zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Pismo Okólne Nr 2/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 22-03-1985 r. w sprawie przekazania części kart zaopatrzenia przez osoby korzystające z wyżywienia; Zarządzenie Nr 13/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-02-1985 r. w sprawie kart zaopatrzenia na artykuły spożywcze, zasad ich wydawania oraz trybu wydawania wkładek zaopatrzenia i dokonywania wpisu w dokumentach stwierdzających tożsamość o wydaniu wkładki w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Wykaz funkcjonariuszy SB i MO pełniących służbę patrolową lub zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wykonują prace fizyczną (otrzymujących na mięso i wyroby z mięsa karty zaopatrzenia „M-II”)- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-02-1985 r.; Oświadczenie. Stwierdzam, że niżej wymienieni członkowie rodziny zamieszkują ze mną i pozostają na moim utrzymaniu, nie pracują zarobkowo, nie mają innych źródeł utrzymania, nie są studentami szkół wyższych oraz nie pobierają zaopatrzenia emerytalnego lub renty - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-02-1985 r.; Zarządzenie Nr 5/85 Prezesa Rady Ministrów z dn. 14-03-1985 r. w sprawie zasad ochrony wartości pieniężnych państwowych jednostek organizacyjnych; Decyzja Nr 01/85 w sprawie zakwaterowania dodatkowych sił Milicji Obywatelskiej powołanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Warszawie w dn. 1 maja i 9 maja 1985 r.; Pismo Okólne Nr 4/85 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 10-04-1985 r. w sprawie zaopatrywania w umundurowanie żołnierzy jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 28/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-04-1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy Służbowy Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, skierowanych na studia, przeszkolenie lub praktykę za granicę; Postanowienie Nr 17/85 Prezydium Rządu z dn. 18-02-1985 r. w sprawie technicznej ochrony mienia; Zarządzenie Nr 20/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-03-1985 r. w sprawie podwyższonego dodatków za szczególne właściwości pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach o szczególnie ważnym znaczeniu dla działalności resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 3 Szefa Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 13-03-1985 r. w sprawie rekultywacji użytków rolnych Wojskowego Gospodarstwa Rolnego NJW MSW w 1985 r.; Zarządzenie Nr 22/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 01-04-1985 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego za przedmioty mundurowe nie wydawane w naturze na 1985 rok dla żołnierzy zawodowych, pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawany w naturze na 1985 r. (wg zestawu Nr 6/Z) dla oficerów i podoficerów zawodowych wojsk lądowych; Naliczenie Równoważnika pieniężnego dla chorążych w zamian za przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawane w naturze na 1985 r.; Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawany w naturze na 1985 r. (wg zestawu Nr 6/Z) dla oficerów i podoficerów zawodowych jednostki lotniczej MSW; Kalkulacja równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawany w naturze na 1985 r. (wg zestawu Nr 7/Z) dla generałów; Pismo Okólne Nr 1/85 Dyrektorów Departamentu Finansów MSW i Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 19-03-1985 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla żołnierzy niezawodowych; Decyzja Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-02-1985 r. w sprawie zasad i trybu przygotowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych dokumentów dla naczelnych organów państwowych; Pismo Okólne Nr 1/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-03-1985 r. w sprawie usprawnienia trybu przygotowania projektów normatywnych aktów prawnych w resorcie spraw wewnętrznych; Wytyczne z dn. 25-03-1985 r. w sprawie operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia uroczystości 1 Maja 1985 r.; Decyzja Nr 13/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 14-03-1985 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Oceny Resortowych Przepisów Prawnych i przygotowania programu prac legislacyjnych na okres po 1985 r.; Zarządzenie Ministrów: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 23-07-1979 r. w sprawie współpracy terenowych organów administracji państwowej z jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewnętrznych w zakresie budownictwa; Obszary otaczające poszczególne obiekty resortu spraw wewnętrznych, na których budowa obiektów budowlanych wymaga uzgodnienia, o którym mowa w § 1 zarządzenia – Załącznik Nr 1 do zarządzenia Ministrów: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 23-07-1979 r.; Obiekty budowlane, których zamierzona budowa wymaga uzgodnienia z jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewnętrznych - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Ministrów: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych z dn. 23-07-1979 r.; Zarządzenie Nr 12/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-02-1985 r. w sprawie zasad korzystania z wczasów i turystyki w resorcie spraw wewnętrznych; Tabel opłat za pobyt w ośrodkach wczasów resortu spraw wewnętrznych – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-02-1985 r.; Tabela opłat za korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych i rekreacyjnych w resortowych ośrodkach wczasów i rekreacji - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-02-1985 r.; Szczegółowe zasady przydzielania kart wczasowych, żywieniowych i turystycznych w resorcie spraw wewnętrznych, pokrywania części kosztów pobytu na wczasach i wycieczkach oraz planowania i sprawozdawczości z działalności wczasowej i rekreacyjnej w resorcie spraw wewnętrznych - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-02-1985 r.; Instrukcja Nr 1/85 Dyrektora Departamentu Finansów MSW z dn. 26-02-1985 r. zmieniająca instrukcje w sprawie pokrywania wydatków okolicznościowych, nie objętych limitem wydatków reprezentacyjnych; Zarządzenie Nr 1/85 Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW z dn. 06-02-1985 r. w sprawie zmian do tabeli normatywów zatrudnienia pracowników obsługi w jednostkach organizacyjnych resorcie spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 4/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 22-01-1985 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości kwatery oraz wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe przyznawanej osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Decyzja Nr 07/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-02-1985 r. dot. wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 011/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 13-02-1985 r. w sprawie zakresu działania członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 6/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31-01-1985 r. w sprawie szczegółowych zasad działania rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów w resorcie spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 05 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-01-1985 r. w sprawie działań jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa; Program działania jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa – Załącznik do Decyzji Nr 05 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-01-1985 r.; Uchwała Nr 5/85 Rady Ministrów z dn. 23-01-1985 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o kulturze fizycznej do jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zasad realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną w tych jednostkach; Wytyczne Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW z dn. 31-12-1985 r. w sprawie szkolenia i doskonalenia zawodowego fachowych pracowników medycznych służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 76/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31-12-1984 r. w sprawie właściwości organów oraz zasad i trybu postępowania przy przyznawaniu pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Uchwała Nr 179/84 Rady Ministrów z dn. 29-12-1984 r. w sprawie powołania oficerów rezerwy do okresowej służby wojskowej w 1985 r.; Decyzja Nr 04/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 08-01-1985 r. odwołująca decyzję Nr 02/85 z dn. 04-01-1985 r.; Decyzja Nr 02/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 04-01-1985 r. wprowadzająca stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych od dn. 07-01-1985 r. godz. 6.00; Decyzja Nr 33/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 21-12-1984 r. w sprawie zmiany zasad sporządzania planów materiałowo-technicznych w resorcie spraw wewnętrznych w zakresie sprzętu i materiałów znajdujących się w gestii Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1979
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Posteriora: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/9
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9336, 01/85
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników