Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo NJW MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 9: Zarządzenia Zastępców Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 02-01-1984 r. do 28-12-1984 r.
Opis: Teczka zawiera: Zarządzenie Nr Pf 102 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-12-1984 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia kursów kucharzy i starszych kucharzy w 1985 r.; Zarządzenie Nr Pf 91 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 05-11-1984 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania materiałów i sprzętu kwatermistrzowskiego w oddziałach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Nr Pf 76 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 30-08-1984 r. w sprawie kwatermistrzowskiego zabezpieczenia szkolenia żołnierzy rezerwy; Zarządzenie Nr 079 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-09-1984 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego kompanią radiotechniczną pułku łączności; Zarządzenie Nr 78 Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Wojsk z dn. 04-09-1984 r. w sprawie przeprowadzenia jesiennych kursów instruktorsko-metodycznych dla kierowników grup szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; Zarządzenie Nr Pf 74 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-08-1984 r. w sprawie udziału NJW MSW w organizacji festynu z okazji 40-lecia powołania Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na Stadionie Gwardii w dn. 09-09-1984 r. w godzinach 10.00-14.00; Zarządzenie Nr 069 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 23-07-1984 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego; Zarządzenie Nr Pf 58 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 25-06-1984 r. w sprawie zagubienia dokumentu poufnego w pułku łączności; Zarządzenie Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 052 z dn. 12-06-1984 r. dot. wyborów do Rad Narodowych; Zarządzenie Nr Pf 53 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-06-1984 r. w sprawie gromadzenia ziemiopłodów i przetwórstwa owocowo-warzywnego na okres zimowy 1984/1985 r.; Zarządzenie Nr Pf 50 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-06-1984 r. w sprawie szkolenia poligonowego i wieloboju łączności; Zarządzenie Nr 041 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-05-1984 r. w sprawie przeprowadzenia wybrakowania materiałów i sprzętu kwatermistrzowskiego w oddziałach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Zarządzenie Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 38 z dn. 20-04-1984 r. w sprawie organizacji i zabezpieczenia wypoczynku w okresie letnim 1984 roku; Zarządzenie Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 27 z dn. 20-03-1984 r. w sprawie utworzenia w jednostkach wojskowych podległych Dowództwu NJW MSW obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych; Zarządzenie Nr 028 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-03-1984 r. w sprawie kwatermistrzowskiego zaopatrzenia zgrupowania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW zabezpieczającego obrady IX Kongresu ZSL; Zarządzenie Nr 022 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-03-1984 r. w sprawie kwatermistrzowskiego zaopatrzenia zgrupowania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w PKiN zabezpieczającego Krajową Konferencję Delegatów PZPR; Zarządzenie Nr 013 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-01-1984 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego; Zarządzenie Nr 010 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-01-1984 r. w sprawie ścisłego przestrzegania przepisów korespondencji podczas posługiwania się technicznymi środkami łączności; Zarządzenie Nr 8 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-01-1984 r. w sprawie przedsięwzięć oszczędnościowych w dziale łączności Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć oszczędnościowych za 19… rok – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-01-1984 r.; Zarządzenie Nr 18 Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-02-1984 r. w sprawie realizacji programu pedagogizacji kadry zawodowej NJW MSW; Wykaz tematów do pedagogizacji – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-02-1984 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu i Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr Pf 15 z dn. 01-02-1984 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1984 r.; Plan-Terminarz prac w zakresie rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1984 r. – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Szefa Sztabu i Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr Pf 15 z dn. 01-02-1984 r.; Zarządzenie Nr Pf 11 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-01-1984 r. w sprawie przewozu i wymiany poczty specjalnej przez Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW; Zarządzenie Nr Pf 5 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-01-1984 r. dot. kontroli w 6 Śląskiej Brygadzie Zmotoryzowanej; Zarządzenie Nr 02 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 02-1984 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w sieci TD Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW kodu rozmówniczego „Bicz-05” kryptonim „Saga”.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1984
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Pieczęć
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/6
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9344
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników