Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 7: Rozkazy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 02-01-1984 r. do 31-12-1984 r.
Opis: Jednostka zawiera: Rozkaz Nr Pf 80 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 27-09-1984 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenie kursów instruktorsko-metodycznego i adaptacyjnego dla wyznaczonej kadry zawodowej; Program szkolenia kursu instruktorsko-metodycznego dowódców pododdziałów i oficerów szkoleniowych – załącznik nr 1 do Rozkazu Nr Pf 80 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 27-09-1984 r.; Program szkolenia kursu adaptacyjnego dla absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich oraz Szkół Chorążych MON - załącznik nr 2 do Rozkazu Nr Pf 80 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 27-09-1984 r.; Wykaz imienny uczestników kursu instruktorsko-metodycznego (04 – 10-10-1984 r.); Zarządzenie Nr 086 Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-10-1984 r. w sprawie wzmożenia nadzoru i zmian w dotychczasowym postepowaniu z dokumentami „tajne specjalnego znaczenia” – mającymi szczególnie znaczenie dla obronności Państwa w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW; Wytyczne Szefa Sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-10-1984 r. w sprawie postępowania z dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności Państwa w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW; Rozkaz specjalny Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 17-10-1984 r. z okazji zakończenia roku szkolenia ideowo-politycznego; Rozkaz Nr Pf 84 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-10-1984 r. w sprawie nadania brązowej odznaki „Wzorowy Kierowca”; Rozkaz Nr Pf 93 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-11-1984 r. w sprawie zabezpieczenia badań urządzenia „Taran”; Rozkaz Nr Pf 98 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 30-11-1984 r. w sprawie podsumowania i zakończenia „Konkursu bezpiecznej jazdy”; Rozkaz Nr 100 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 19-12-1984 r. w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej strzelnic; Rozkaz specjalny Nr Pf 99 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-12-1984 r. w sprawie przeprowadzenia rozprawy przed Sądem Honorowym dla oficerów starszych Dowództwa NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 95 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 19-11-1984 r. w sprawie podsumowania XIX mistrzostw sportowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 97 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-11-1984 r. w sprawie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania; Rozkaz Nr 14 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. W sprawie nowelizacji Regulaminu Pracy Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 83 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 09-10-1984 r. w sprawie programu poprawy dyscypliny ubiorczej i wyglądu zewnętrznego żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Programu poprawy dyscypliny ubiorczej i wyglądu zewnętrznego żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW – załącznik do Rozkazu Nr Pf 83; Rozkaz Nr 82 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-10-1984 r. dot. Dnia Wojska Polskiego w 41 rocznicę powstania Sił Zbrojnych Polski Ludowej; Rozkaz Nr Pf 81 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 01-10-1984 r. w sprawie praktycznego szkolenia pododdziałów inżynieryjnych z zakresu budowy podpór i obsługi młotów bezkafarowych DB-45; Rozkaz Nr Pf 77 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-09-1984 r. w sprawie kursu strzelców wyborowych jednostek ZOMO; Rozkaz Nr 67 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-07-1984 r. w sprawie darowania niektórych kar dyscyplinarnych; Rozkaz Nr Pf 72 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 08-08-1984 r. w sprawie podsumowania prac związanych z rozbudową i modernizacją Węzła Łączności DNJW MSW; Rozkaz Nr Pf 73 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-08-1984 r. w sprawie organizacji i prowadzenia kursu wojskowego funkcjonariuszy Departamentu I MSW; Rozkaz Nr Pf-64 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-07-1984 r. w sprawie naruszeń zasad ochrony tajemnicy w postępowaniu z dokumentami niejawnymi w pułku łączności; Rozkaz Nr Pf 71 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-08-1984 r. w sprawie wypadków nadzwyczajnych powstałych w związku z naruszeniem przepisów regulaminów wojskowych i podstawowych norm życia wojskowego; Rozkaz Nr Pf 68 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-07-1984 r. w celu zagospodarowania przejętego od Dowództwa WOP obiektu socjalnego w Aninie; Regulamin przyznawania nagród z tytułu krwiodawstwa w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW z 06-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 66 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-07-1984 r. dot. organizacji honorowego krwiodawstwa w resorcie spraw wewnętrznych; Rozkaz Nr 063 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-07-1984 r. w sprawie gotowości alarmowej 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Notatka służbowa z dn. 05-07-1984 r. dot. wprowadzenia w Pułku Lotniczym; Rozkaz Nr Pf 62 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 10-07-1984 r. w sprawie podsumowania wyników wieloboju łączności NJW MSW; Rozkaz specjalny Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 55 z dn. 22-06-1984 r. dot. wyróżnień żołnierzy po wyborach do Rad Narodowych; Rozkaz Nr Pf 17 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-02-1984 r. w sprawie skazania wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie st. Sierż. Stanisława Wysockiego oraz st. sierż. Kazimierza Deczkowskiego; Rozkaz Nr Pf 61 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-07-1984 r. w sprawie przygotowania reprezentacji NJW MSW do spartakiady funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych; Rozkaz Nr Pf 59 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-06-1984 r. w sprawie szkolenia pododdziałów chemicznych na letnim zgrupowaniu poligonowym Raducz; Rozkaz Nr Pf 56 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-06-1984 r. w sprawie wcielenia i szkolenia podstawowego poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach operacyjnych ZOMO; Rozkaz Nr Pf 54 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-06-1984 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia kursu instruktorsko metodycznego szefów pododdziałów; Porządek dnia dla kursu szefów kompanii – załącznik do Rozkazu Nr Pf 54 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-06-1984 r.; Rozkład zajęć. Kurs szefów pododdziałów od dn. 25-06 do dn. 27-06-1984 r. - załącznik do Rozkazu Nr Pf 54 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-06-1984 r.; Tygodniowy podział zajęć - załącznik do Rozkazu Nr Pf 54 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 15-06-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 49 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-05-1984 r. w sprawie podsumowania spartakiady sportowej z okazji 39 rocznicy powstania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Komunikat z przeprowadzonej spartakiady sportowej z okazji 39 rocznicy powstania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW – załącznik do Rozkazu Nr Pf 49 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-05-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 47 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 30-05-1984 r. w sprawie podsumowania IX zawodów straży pożarnych NJW MSW z okazji tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej; Rozkaz Nr Pf 48 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-05-1984 r. w sprawie wykonywania prac agrolotniczych; Regulamin Koła Krzewienia Kultury Fizycznej. Warszawa: Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Oddział Szkolenia, 1984; Rozkaz Nr 45 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1984 r. wprowadzający do użytku „Regulamin Koła Krzewienia Kultury Fizycznej”; Rozkaz Nr Pf 42 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-05-1984 r. w sprawie zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji oraz robót remontowo-budowlanych dla potrzeb Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW wykonywanych przez Zakłady Remontowo-Budowlane NJW w 1984 r.; Wykaz żołnierzy wydzielonych z NJW MSW do Zadań szkoleniowo-produkcyjnych w roku 1984 r. na rzecz własnego budownictwa – Załącznik nr 1 do Rozkazu Nr Pf 42 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-05-1984 r.; Wykaz środków transportowych wydzielonych z NJW MSW do zakładów remontowo-budowlanych w 1984 r. - Załącznik nr 2 do Rozkazu Nr Pf 42 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-05-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 32 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 05-04-1984 r. w sprawie oceny wykonania zadań ochronnych w czasie obrad Krajowej Konferencji Delegatów PZPR i IX Kongresu ZSL; Rozkaz Nr Pf 39 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 27-04-1984 r. w sprawie wyników z przeglądów technicznych przeprowadzonych przez Departament Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW w 1983 r.; Rozkaz Nr Pf 37 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-04-1984 r. w sprawie zgrupowania szkoleniowego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 4 Bpzmot; Skład zgrupowania polowego „Bieszczady” wydzielonego z NJW – Załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr Pf 37 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-04-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 36 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-04-1984 r. w sprawie organizacji kolonii, obozów młodzieżowych i sezonowego ośrodka wczasowego w 1984 r.; Rozkaz Nr Pf 35 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-04-1984 r. w sprawie umacniania bezpieczeństwa lotów; Rozkaz Nr Pf 33 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-04-1984 r. w sprawie wynalazczości i nowatorstwa w NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 34 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-04-1984 r. w sprawie nadania brązowej odznaki „Wzorowy Kierowca”; Rozkaz Nr Pf 30 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-04-1984 r. w sprawie wprowadzenia oznaki na ubiorach żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Sposób umieszczenia oznaki wyróżniającej na rękawach kurtek oraz płaszczy sukiennych – Załącznik do Rozkazu Nr Pf 30 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-04-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 24 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-03-1984 r. w sprawie wyróżnień za prace związane z planowaniem zagospodarowania i rekultywacji użytków rolnych w NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 19 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-03-1984 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia kursu instruktorsko-metodycznego; Rozkaz Nr Pf 23 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-03-1984 r. dot. czasopisma „Nadwiślańczyk”, Rozkaz Nr Pf 21 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-03-1984 r. w sprawie organizacji szkolenia podstawowego poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach operacyjnych ZOMO; Rozkaz Nr Pf 16 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-02-1984 r. w sprawie podsumowania zawodów strzeleckich i przygotowania reprezentacji NJW MSW do zawodów z okazji rocznicy powstania Armii Radzieckiej; Program zgrupowania reprezentacji NJW MSW do „XXX Zawodów Strzeleckich” organizowanych z okazji 66 Rocznicy powstania Armii Radzieckiej – Załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr Pf 16 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-02-1984 r.; Wyniki I-szej TURY MISTRZOSTW NJW MSW – zawody o Puchar Przechodni dowódcy NJW MSW z okazji 39 rocznicy wyzwolenia Warszawy - Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr Pf 16 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-02-1984 r.; Rozkaz Nr Pf 9 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-01-1984 r. w sprawie wyróżnienia zespołu oficerów wykonawców systemu antenowego dla odbioru programu telewizyjnego w rejonie stacjonowania 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego; Rozkaz Nr Pf 4 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 09-01-1984 r. w sprawie podsumowania spartakiady sportowej kół KKP w resorcie Spraw Wewnętrznych; Rozkaz Nr 7 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-01-1984 r. w sprawie ustanowienia Sali tradycji NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 6 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 13-01-1984 r. w sprawie programu działania, organizacji i rozwoju Osz NJW MSW w roku 1984 i w latach następnych; Rozkaz Nr 012 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 23-01-1984 r. w sprawie pełnienia służby patrolowej na terenie m. st. Warszawy oraz wydzielenia pododdziałów do wsparcia Milicji Obywatelskiej w zwalczaniu przestępczości na szlakach komunikacyjnych; Rozkaz Nr 3 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-01-1984 r. w sprawie wprowadzenia w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW nowego programu zajęć kulturalno-wychowawczych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – Żołnierskiej Wszechnicy Kultury; Rozkaz Nr Pf 1 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 02-01-1984 r. w sprawie szkolenia pododdziałów chemicznych na zimowym zgrupowaniu poligonowym Raducz.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1984
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Pieczęć
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 321
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/5
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9340
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników