Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 20: Korespondencja ogólna Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego za okres od 02-01-1986 r. do 31-12-1986 r.
Opis: Korespondencja zawiera m.in.: Imienna lista kandydatów zakwalifikowanych na kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie w roku akademickim 1987/88; Zawiadomienia o zgonach żołnierzy w czynnej służbie wojskowej; Porozumienie zawarte pomiędzy Sztabem Generalnym WP a Ministerstwem Górnictwa i Energetyki w dn. 25-11-1986 r. w sprawie zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego poborowych „Świadków Jehowy” oraz udzielania im odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na wykonywanie zawodu; Etat podoficerów i szeregowców służby zasadniczej 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi D NJW MSW; Wykaz ilościowy żołnierzy służby zasadniczej 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Wykaz ilościowy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego wg. specjalności; Wykaz stanowisk żołnierzy służby zasadniczej w Ośrodku Szkolenia NJW MSW; Wykaz stanowisk etatowych 6 ŚlBZmot; Wykaz stanowisk etatowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w pł NJW MSW; Wykaz stanowisk etatowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 1 Warszawska Brygada Zmotoryzowana im. Czwartaków AL. NJW MSW; Sprawozdanie 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Czwartaków AL. NJW MSW; z przebiegu wcielenia poborowych „październik-86” w dn. 23 – 25-10-1986 r.; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie w 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej im. Czwartaków AL w dn. 23 – 25-10-1986 r.; Zestawienie 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej im. Czwartaków AL nadesłania wtórników kart ewidencyjnych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień do jednostki wojskowej; Sprawozdanie analityczne wcielenia poborowych do 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej w dn. 23 -25-10-1986 r.; Sprawozdanie 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW z przebiegu wcielenia poborowych październik 1986 r.; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW w dn. 23-10-1986 r. do 30-10-1986 r.; Zestawienie nadesłania wtórników kart ewidencyjnych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej im. Gwardii Ludowej NJW MSW w Katowicach; Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW w dn. 23-10-1986 r. do 30-10-1986 r.; Sprawozdanie ze zwolnienia żołnierzy wcielenia 10-84 w dn. 16-10-1986 r. z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy z 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie pł NJW MSW; Zestawienie liczbowe przybyłych poborowych na uzupełnienie 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW w dn. 24 – 28-10-1986 r.; Zestawienie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW w dn. 24 -29-10-1986 r.; Sprawozdanie analityczne z przebiegu wcielenia poborowych do 9 Samodzielnego Batalionu Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa NJW MSW; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych z wojska po odbyciu zasadniczej służby wojskowej z 6 Śląskiej Brygady Zmotoryzowanej NW MSW im. Gwardii Ludowej wcielenia październik 1984 r.; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych z wojska po odbyciu zasadniczej służby wojskowe z Ośrodka Szkolenia Rezerw NJW MSW; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych w dn. 16-10-1986 r. z zasadniczej służby wojskowej z przeniesieniem do rezerwy z 4 Bieszczadzkiego Pułku Zmotoryzowanego NJW MSW; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych z wojska po odbyciu zasadniczej służby wojskowej z 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych z wojska po odbyciu zasadniczej służby wojskowej z pł NJW MSW; Zestawienie liczbowe żołnierzy zwolnionych z wojska po odbyciu zasadniczej służby wojskowej z 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW; Meldunek 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW z dn. 22-09-1986 r. z rekrutacji kandydatów do wojskowych szkół zawodowych w 1986 r.; Zawodnicy WKS Gwardia – kandydaci do zasadniczej służby Wojskowej (jesień 1986 r.); Notatka służbowa w sprawie podziału funkcjonariuszy MO w służbie kandydackiej skierowanych w dn. 30-01-1986 r. do służby w formacjach uzbrojonych – po zakończeniu szkolenia podstawowego – do jednostek ZOMO Centralnego Podporządkowania; Projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej; Grafik kursów przygotowawczych dla kandydatów na wyższe uczelnie w Ośrodku Szkoleniowym WUSW we Włocławku w roku akademickim 1986/87; Notatka w sprawie uzyskiwania informacji o właściwościach przywódczych poborowych i wykorzystywania tych materiałów przy wyznaczaniu na stanowiska podoficerów-dowódców; Plan przeprowadzenia kontroli zwolnienia żołnierzy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej do rezerwy oraz wcielenia poborowych na uzupełnienie NJW MSW – „kwiecień 1986 r.”; Plan odprawy instruktażowo-szkoleniowej z oficerami organizacyjno-ewidencyjnymi NJW MSW , na temat uzupełniania jednostek poborowymi w okresie wiosenno-letnim 1986 r. (planowanej na dn. 11 -03-1986 r.); Harmonogram zasadniczych przedsięwzięć organizacyjnych zabezpieczających prawidłowy przebieg zwolnienia żołnierzy zasadniczej służby do rezerwy i wcielenia poborowych na uzupełnienie jednostek wojskowych.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/30
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9360
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników