Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 7: Rozkazy personalne i specjalne Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 02-01-1985 r. do 31-12-1985 r.
Opis: Jednostka zawiera: Rozkaz Nr PF-160 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-12-1985 r. w sprawie zmiany systemu ochrony Belwederu; Ogólne kryteria i zasady doboru kandydatów do podoficerskiego zespołu honorowego – Załącznik do rozkazu Nr PF-160 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-12-1985 r.; Rozkaz specjalny Nr Pf 161 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-12-1985 r. dot. wyróżnienia nagrodą pieniężną żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Jednostek Wojskowych MSW za wyniki w działalności służbowej pracy i dyscyplinie w 1985 r.; Rozkaz Nr Pf 159 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-12-1985 r. w sprawie podsumowania XX mistrzostw sportowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Tabela wyników XX mistrzostw sportowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 1985 roku – Załącznik nr 1 do rozkazu Nr Pf 159 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-12-1985 r.; Rozkaz specjalny Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 165 z dn. 30-12-1985 r. dot. wyróżnienia nagrodą pieniężną za osiągnięcie najlepszych wyników w pracy, służbie i działalności partyjnej n/w sekretarzy komitetów partyjnych jednostek i podstawowych organizacji partyjnych; Rozkaz Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr Pf 163 z dn. 27-12-1985 r. w sprawie organizacji kolonii, obozów młodzieżowych i ośrodków wczasowych w 1986 roku; Rozkaz NR Pf 147 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 11-11-1985 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów z kadrą zawodową ze znajomości przepisów regulaminów i ceremoniału wojskowego; Rozkaz Nr Pf 141 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-10-1985 r. w sprawie oceny stanu dyscypliny i porządku publicznego podczas zwalniania do rezerwy żołnierz NJW MSW; Informacja dot. stanu oceny stanu dyscypliny i porządku publicznego na terenie garnizonu stołecznego w okresie zwolnienia do rezerwy żołnierzy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej – Załącznik do rozkazu Nr Pf 141 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-10-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 152 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-11-1985 r. w sprawie wynalazczości i nowatorstwa w NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 146 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-11-1985 r. w sprawie szkolenia obsług traków; Rozkaz Nr 0144 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-11-1985 r. w sprawie wyników wizytacji 6 Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW; Rozkaz Nr 137 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-10-1985 r. w sprawie ochrony środowiska i utrzymania czystości w obiektach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych; Rozkaz Nr 136 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-10-1985 r. w sprawie udziału jednostek w uczczeniu Święta Zmarłych na terenie garnizonu m.st. Warszawy; Rozkazy Nr Pf 143 136 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 05-11-1985 r. w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności poligraficznej w Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 140 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-10-1985 r. w sprawie wyróżnień żołnierzy zawodowych za duży wkład pracy w modernizacje strzelnic na Siekierkach i w Lesznowoli; Rozkaz Nr Pf 138 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-10-1985 r. w sprawie przeszkolenia na kursie adaptacyjnym oficerów i chorążych – absolwentów WAT, WSO i SCH MON skierowanych w 1985 roku do służby w NJW MSW; Wykaz ocen ze sprawdzianów uzyskanych przez kadrę na kursie adaptacyjnym; Rozkaz Nr Pf 134 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 24-10-1985 r. w sprawie wyników wizytacji 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego NJW MSW; Rozkaz specjalny Nr 133 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-10-1985 r. dot. wyróżnień za wysokie zaangażowanie w polityczno-organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej do Sejmu PRL; Rozkaz Specjalny Nr 132 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-10-1985 r. z okazji zakończenia roku szkolenia ideowo-politycznego; Rozkaz specjalny Nr 130 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-10-1985 r. dot. wyróżnieniem na kolejny stopnień wojskowy żołnierzy za wzorowe wypełnianie zaszczytnego obowiązku służby wojskowej, za nienaganną postawę żołnierską oraz znaczące osiągnięcia w pracy młodzieżowej; Rozkaz Nr 0117 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-09-1985 r. w sprawie utrzymania gotowości sił i środków do ewentualnego zabezpieczenia ładu i porządku publicznego podczas wyborów do Sejmu PRL; Rozkaz specjalny Nr 126 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-10-1985 r. dot. rocznicy bitwy pod Lenino; Rozkaz Nr Pf 125 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-10-1985 r. w sprawie nadania brązowej odznaki „Wzorowy Kierowca”; Rozkaz Nr Pf 123 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-10-1985 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu „Wielkopolska 85”; Rozkaz Nr Pf 122 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-101-985 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzania kursu adaptacyjnego kadry zawodowej przybyłej do NJW MSW; Porządek dnia dla kursu adaptacyjnego na okres 15 -19-10-1985 r. – Załącznik do rozkazu Nr Pf 122 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-10-1985 r.; Program szkolenia dla kursu adaptacyjnego absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich oraz Szkół Chorążych MON - Załącznik do rozkazu Nr Pf 122 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-10-1985 r.; Rozkaz specjalny Nr Pf 110 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-09-1985 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przeglądu kadrowego w 1985 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przeglądu kadrowego w 1985 r.; Harmonogram przedsięwzięć związanych z przeprowadzenia przeglądu kadrowego w 1985 r. – Załącznik do rozkazu specjalnego Pf 110 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-09-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 106 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-08-1985 r. w sprawie wykonania zadań postawionych przez Kierownictwo MSW na półrocznej odprawie; Rozkaz specjalny Nr Pf 104 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 16-08-1985 r. w sprawie przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom występującym w dyscyplinie wojskowej; Rozkaz Nr Pf 116 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-09-1985 r. w sprawie podsumowania zawodów w wieloboju sportowym; Wyniki zawodów wieloboju sportowego – Załącznik do rozkazu Nr Pf 116 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-09-1985 r.; Rozkaz Nr 67 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 24-05-1985 r. w sprawie wyróżnienia wpisem do Księgi Zasłużonych; Rozkaz specjalny Nr PF-112 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-09-1985 r. w sprawie zadań wynikających z wizytacji przeprowadzonej w jednostkach w związku z objęciem obowiązków służbowych; Rozkaz Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 029 z dn. 29-03-1985 r. w sprawie zmiany systemu szkolenia podoficerów i młodszych specjalistów zasadniczej służby wojskowej w niektórych specjalnościach wojskowych; Rozkaz specjalny Nr 108 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-09-1985 r. z okazji 41 rocznicy Ludowego Lotnictwa Polskiego; Rozkaz Nr Pf 44 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-09-1985 r. w sprawie modernizacji strzelnicy „Siekierki”; Harmonogram modernizacji strzelnicy na Siekierkach - Załącznik do Rozkazu Nr Pf 44 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-09-1985 r.; Harmonogram prac na strzelnicy „Siekierki” od 01-06 do 20-06 - Załącznik do Rozkazu Nr Pf 44 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-09-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 99 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-08-1985 r. w sprawie modernizacji strzelnicy „Lesznowola”; Harmonogram prac związanych z modernizacją strzelnicy „Lesznowola” – Załącznik Nr 1 do Rozkazu Pf 99 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-08-1985 r.; Zestawienie podstawowego sprzętu i sił zgrupowania szkoleniowo-produkcyjnego - Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr Pf 99 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-08-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 88 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-08-1985 r. w sprawie organizacji i prowadzenia kursu wojskowego funkcjonariuszy Departamentu I MSW; Rozkaz Nr Pf 93 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-07-1985 r. w sprawie oceny stanu ochrony tajemnicy i pracy sztabowo-biurowej za I półrocze br. w Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr 90 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 17-07-1985 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy biorących udział w przeglądzie śpiewu marszowego; Rozkaz Nr Pf 59 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r. w sprawie organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych, ćwiczeń taktyczno-specjalnych wojsk łączności i zawodów użyteczno-bojowych; Rozkaz Nr Pf 84 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 05-07-1985 r. w sprawie podsumowania wyników wieloboju łączności Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 82 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 04-07-1985 r. w sprawie szkolenia pododdziałów chemicznych na letnim zgrupowaniu poligonowym RADUCZ; Rozkaz Nr 076 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 21-06-1985 r. w sprawie udziału NJW MSW w zabezpieczeniu obrad XL Sesji RWPG w dn. 24 – 27-06-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 81 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 02-07-1985 r. w sprawie zabezpieczenia II Ogólnopolskiej Spartakiady Sportowej Związku Zawodowego Pracowników PZPR; Rozkaz Nr Pf 80 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 02-07-1985 r. w sprawie podsumowania Jubileuszowych Zawodów Straży Pożarnych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z okazji „Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej”; Rozkaz specjalny Nr 79 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 27-06-1985 r. dot. wyników Młodzieżowego Turnieju 40-lecia NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 54 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 17-05-1985 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych i długoletnich pracowników cywilnych z okazji 40 Rocznicy Powstania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Nr 74 z dn. 17-06-1985 r. w sprawie kredytowanych przejazdów na koszt wojska; Rozkaz Nr Pf 73 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 17-06-1985 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia rezerwistów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych Skierniewice; Rozkaz Nr Pf 70 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-06-1985 r. w sprawie kursu strzelców wyborowych jednostek ZOMO; Rozkaz Nr Pf 68 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-05-1985 r. w sprawie podsumowania spartakiady sportowej z okazji 40-tej rocznicy powstania Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Komunikat z przeprowadzonej spartakiady sportowej z okazji 40 rocznicy powstania KBW – NJW MSW – Załącznik do Rozkazu Nr Pf 68 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 31-05-1985 r.; Komunikat XX Mistrzostw Sportowych Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr 64 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r. w sprawie nadania odznak „Wzorowego Dowódcy”; Rozkaz Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia kursu szkoleniowego szefów pododdziałów; Program szkolenia kursu szefów pododdziałów NJW – Załącznik Nr 1 do Rozkazu Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r.; Rozkład zajęć godzinowo-tematyczny - Załącznik Nr 2 do Rozkazu Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r.; Porządek dnia dla kursu szkoleniowego szefów pododdziałów - Załącznik Nr 3 do Rozkazu Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r.; Wykaz kadry zawodowej biorącej udział w szkoleniu - Załącznik Nr 4 do Rozkazu Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r.; Treść telegramów wysyłanych do podległych jednostek - Załącznik Nr 5 do Rozkazu Nr Pf 63 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r.; Rozkaz specjalny Nr 58 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 24-05-1985 r. dot. 40-lecie swego powstania; Rozkaz Nr Pf 60 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-05-1985 r. w sprawie nagrodzenia żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Dowództwa NJW MSW; Rozkaz Nr Pf 56 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-05-1985 r. w sprawie wyróżnień żołnierzy biorących udział w Apelu Zwycięstwa i defiladzie wojskowej w dniach 8 i 9 maja 1985 roku; Rozkaz Nr Pf 55 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 24-05-1985 r. z okazji święta Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 50 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 14-05-1985 r. w sprawie organizacji kolonii, obozów młodzieżowych i sezonowego ośrodka wczasowego w 1985 r.; Rozkaz Nr Pf 46 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 08-05-1985 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia centralnych uroczystości wojskowych dla uczczenia 40 rocznicy powstania KBW -NJW; Rodzaje ubiorów i uzbrojenia obowiązujące uczestników poszczególnych ceremonii wojskowych - Załącznik Nr 1 do rozkazu Nr Pf 46 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 08-05-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 45 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 03-05-1985 r. w sprawie wyników z przeglądów technicznych prowadzonych przez Departament Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW w 1984 roku; Rozkaz Nr Pf 34 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 06-04-1985 r. w sprawie nagrodzenia żołnierzy zawodowych, służby zasadniczej i pracowników cywilnych; Rozkaz Nr Pf 37 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 12-04-1985 r. w sprawie zgrupowania polowego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 4 Bpzmot; Skład zgrupowania polowego „Bieszczady 85” wydzielonego z NJW MSW; Uwagi do projektu rozkazu Dowódcy NJW MSW w sprawie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w NJW MSW z dn. 22-03-1985 r.; Rozkaz specjalny Nr 32 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 07-04-1985 r. z okazji Dnia Pracowników Służby Zdrowia; Rozkaz specjalny Nr 30 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 29-03-1985 r. z okazji 41 rocznicy powstania Pułku Lotniczego NJW MSW; Rozkaz specjalny Nr 28 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 28-03-1985 r. za wzorowe wypełnienie zaszczytnego obowiązku służby wojskowej, za nienaganną postawę żołnierską oraz wybitne osiągnięcia w pracy młodzieżowej n/w żołnierzy wyróżnionych mianowaniem na kolejny stopień wojskowy; Rozkaz Nr Pf 27 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 26-03-1985 r. w sprawie nadania brązowej odznaki „Wzorowy Kierowca”; Rozkaz Nr Pf 27 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 18-03-1985 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia kursu instruktorsko-metodycznego dla wyznaczonej kadry zawodowej; Rozkaz Nr 26 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 23-03-1985 r. w sprawie wprowadzenia do użytku regulaminu przyznawania premii motywacyjnych dla pracowników cywilnych służby zdrowia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Regulamin przyznawania premii motywacyjnych dla pracowników cywilnych służby zdrowia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Nr Pf 10 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-01-1985 r. w sprawie podsumowania zawodów strzeleckich i przygotowania reprezentacji NJW MSW do zawodów strzeleckich z okazji rocznicy powstania Armii Radzieckiej; Program zgrupowania reprezentacji NJW MSW do XXXI Zawodów Strzeleckich organizowanych z okazji 67 rocznicy powstania Armii Radzieckiej – Załącznik do Rozkazu Nr Pf 10 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-01-1985 r.; Wyniki I-szej Tury Mistrzostw NJW MSW – zawody o Puchar Przechodni Dowódcy NJW MSW z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Warszawy - Załącznik do Rozkazu Nr Pf 10 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 22-01-1985 r.; Rozkaz Nr Pf 4 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 11-01-1985 r. w sprawie wcielenia i szkolenia podstawowego poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach operacyjnych ZOMO; Rozkaz specjalny Nr Pf 1 Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 09-01-1985 r. dot. wyróżnień żołnierzy zawodowych za pracę w organizacji młodzieżowej w kadencji 1981-84.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Posteriora: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/11
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9341
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników