Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 2: Rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej za okres 02-01-1985 r. do 31-12-1985 r.
Opis: Teczka zawiera: Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 6/Sztab z dn. 11-02-1985 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wydawnictw służby topograficznej w siłach zbrojnych; Wytyczne Szefa Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji niejawnych wydawnictw służb topograficznej w siłach zbrojnych– Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 6 z dn. 11-02-1985 r.; Arkusz spisu z natury wydawnictw topograficznych- Załącznik do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 6 z dn. 11-02-1985 r.; Protokół inwentaryzacji wydawnictw topograficznych- Załącznik do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 6 z dn. 11-02-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu WOW i Szefa Zarządu Politycznego WOW Nr 032/Uzup. z dn. 16-12-1985 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych spośród młodzieży cywilnej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w 1986 r.; Plan- Terminarz prac w zakresie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1986 r.– Załącznik do Zarządzenie Szefa Sztabu WOW i Szefa Zarządu Politycznego WOW Nr 032 z dn. 16-12-1985 r.; Zarządzenie Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r. w sprawie organizacji centralnych imprez kulturalnych, oświatowych i turystycznych w Wojsku Polskim w 1985 r.; Regulamin ogółnowojskowego przeglądu kin wojskowych z okazji 40-lecia zwycięstwa nad faszyzmem i 30-lecia Układu Warszawskiego– Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin Ogólnopolskiej Wystawy „Drogi Do Zwycięstwa”- Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin ogólnopolskiej wystawy twórczości ludowej „To Było w Maju”- Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin Przeglądu Chórów Żołnierskich- Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin Ogólnowojskowego Konkursu Kameralnych Zespołów Muzycznych w Świeradowie Zdroju- Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin Ogólnowojskowego Przeglądu Ośrodków Kulturalno-Oświatowych; Terminarz typowania ośrodków kulturalno-oświatowych do przeglądu– Załącznik do regulaminu; Regulamin Centralnego Przeglądu Małych Form Teatralnych WP (amatorskich) w Wojsku Polskim- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin VII Ogólnowojskowej Wystawy Amatorskiej Twórczości Plastycznej „Łódź 85”- Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin XIX Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg 85”, Konkursu Amatorów XIX FPŻ i ogólnowojskowej parady śpiewu marszowego oraz XXIV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Regulamin IV Ogólnowojskowego Przeglądu filmów Amatorskich „OPFA 85”- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Szefa GZP WP Nr 2 z dn. 03-01-1985 r.; Warunki techniczne filmu ustalone przez Polską Federację Amatorskich Klubów Filmowych– Załącznik do regulaminu OPFA; Karta filmu zgłoszonego na Ogólnowojskowy Przegląd Filmów Amatorskich (OPFA)- Załącznik do regulaminu OPFA; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 050/Sztab z dn. 15-11-1985 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1986 r.; Zadania dla okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych w zakresie rekrutacji kandydatów na uzupełnienie potrzeb zawodowych szkół wojskowych w 1986 r.– Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 050 z dn. 15-11-1985 r.; Plan- Terminarz prac w zakresie rekrutacji kandydatów do zawodowych szkół wojskowych w 1986 r.- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 050 z dn. 15-11-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 20/Mob. z dn. 14-10-1985 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia odprawy instruktażowo-szkoleniowej kadry pionu organizacyjno-mobilizacyjnego Sił Zbrojnych PRL; Plan przeprowadzenia dorocznej odprawy instruktażowo-szkoleniowej kadry pionu organizacyjno-mobilizacyjnego Sił Zbrojnych PRL– Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 20 z dn. 14-10-1985 r.; Ilościowe zestawienie uczestników odprawy- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF 20 z dn. 14-10-1985 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dn. 21-10-1985 r. w sprawie przepisów regulujących gospodarkę finansową w jednostkach wojskowych; Załącznik do Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dn. 21-10-1985 r.; Notatka służbowa Szefa Oddziału Finansów Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Dowódcy Garnizonu m. st. Warszawy Nr 173 z dn. 17-10-1985 r. w sprawie udziału wojska w uczczeniu Święta Zmarłych na terenie garnizonu stołecznego; Program udziału żołnierzy z wyznaczonych jednostek garnizonu stołecznego w uczczeniu Święta Zmarłych z dn. 01-11-1985 r.; Miejsca przewidziane do upamiętnienia– Załącznik Nr 1 Programu udziału żołnierzy z wyznaczonych jednostek garnizonu stołecznego w uczczeniu Święta Zmarłych z dn. 01-11-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 025/SZTAB z dn. 28-06-1985 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej z powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego i powołania absolwentów szkół wyższych na takie przeszkolenie– w okresie jesienno-zimowym 1985/1986 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 020/Uzup. z dn. 20-08-1985 r. w sprawie zwolnienia do rezerwy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego oraz powołania poborowych i absolwentów wyższych uczelni cywilnych na uzupełnienia jednostek wojskowych i SPR w okresie jesienno-zimowym 1985-1986 r.; Wzór meldunku o „Żołnierzach dosługujących”– Załącznik Nr 1 Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 020 z dn. 20-08-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 28/Sztab z dn. 18-07-1985 r. w sprawie zasad przeznaczania i powoływania poborowych-sportowców do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz wykorzystywania ich w tej służbie; Pismo Okólne Szefa Służby Mundurowej Głównego Kwatermistrzostwa WP Nr 1 z dn. 30-04-1985 r. dot. stawki równoważnika pieniężnego dla żołnierzy zawodowych z tytułu przedłużenia okresów używalności przedmiotów mundurowych; Kalkulacja równoważnika pieniężnego wg zestawu Nr 3/CU dla pracowników cywilnych łączności na 1985 r.– Załącznik Nr 1 do pisma okólnego Nr 1/85; Wyciąg z cennika usług miarowego krawiectwa mundurowego w zakładach Wojskowej Centrali Handlowej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Okręgowego (Oddziału)- Załącznik Nr 2 do pisma okólnego Nr 1/85; Zarządzenie Nr 8 Głównego Inspektora Szkolenia i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 19-03-1985 r. dot. organizacji i przeprowadzenia centralnych uroczystościach w Warszawie; Wykaz pododdziału biorących udział w uroczystościach centralnych w Warszawie w dn. 8 i 9 maja 1985 r.– Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 8 Głównego Inspektora Szkolenia i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 19-03-1985 r.; Wykaz sztandarów z jednostek dziedziczących tradycje bojowe zostanie przesłany w terminie późniejszym- Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 8 Głównego Inspektora Szkolenia i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 19-03-1985 r.; Wykaz orkiestr wojskowych do udziału w defiladzie dn. 09-05-1985 r.- Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 8 Głównego Inspektora Szkolenia i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP z dn. 19-03-1985 r.; Zarządzenie Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r. w sprawie zabezpieczenia potrzeb bytowych uczestników uroczystej defilady z okazji 40-tej Rocznicy Zwycięstwa; Skład nieetatowego Kwatermistrzostwa zgrupowania defiladowego– Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Wykaz sił i środków służby zdrowia i środków służby zdrowia zabezpieczającej uczestników zgrupowania defiladowego- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Wykaz wyposażenia żołnierzy wyjeżdżających na defiladę z okazji 40-tej Rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Wykaz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego utrzymywanych w JW 2212 Rembertów jako fundusz dyspozycyjny WOW na zabezpieczenie zgrupowania defiladowego- Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Zestawienie sił i środków służby żywnościowej do zabezpieczenia zgrupowania defiladowego w okresie od 19-04-1985 r. do 11-05-1985 r.- Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Zakwaterowanie pododdziałów biorących udział w defiladzie- Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 055 Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 04-04-1985 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 01/SZTABU z dn. 07-01-1985 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powołania poborowych do tej służby oraz zwolnienia podchorążych po odbyciu długotrwałego przeszkolenia wojskowego i powołania absolwentów szkół wyższych na takie przeszkolenie w okresie wiosenno-letnim 1985 r.; Zestawienie stanowisk (funkcji) dowódców drużyn (równorzędnych), które będą obsadzane wyróżniającymi się i posiadającymi odpowiednie predyspozycje żołnierzami po odbyciu pierwszego roku zasadniczej służby wojskowej– Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 01 z dn. 07-01-1985 r.; Zestawienie stanowisk młodszych specjalistów, na które zaprzestaje się szkolenia elewów w ośrodkach i powołuje się poborowych z odpowiednimi kwalifikacjami- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 01 z dn. 07-01-1985 r.; Zestawienie stanowisk (funkcji) młodszych specjalistów, na które następuje skrócenie okresu szkolenia elewów z 6 do 4 miesięcy- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 01 z dn. 07-01-1985 r.; Zarządzenie Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 53 z dn. 10-12-1984 r. w sprawie wyróżnienia instruktorów młodzieżowych, działaczy i aktywistów Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siłach Zbrojnych PRL; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń wczasowo-turystycznych w wojsku; Tabela opłat za pobyt w wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych– Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.; Tabela opłat za pobyt na wczasach zagranicznych i turystyce zagranicznej oraz wymiany dewiz- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.; Tabela opłat za pobyt na koloniach i obozach organizowanych dla dzieci przez jednostki (instytucje) wojskowe- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1984
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Posteriora: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 214
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/10
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9333, 02/85
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników