Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Zbigniew Zybała
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór dokumentów dot. represji stosowanych w miejscu pracy w stosunku do Zbigniewa Zybały w związku z działalnością opozycyjną: Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 15-07-1983 r. dot. ostrzeżenia w związku z udziałem Zbigniewa Zybały w nielegalnym zgromadzeniu; Postanowienie Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Świnoujścia z 10-08-1983 r.; Wniosek Zbigniewa Zybały z 12-09-1983 r. do Sejmu PRL o oddzielenie ustawowej wykładni prawa; Pismo Kancelarii Sejmu z 28-11-1983 r.; Podanie Zbigniewa Zybały do Dyrekcji Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 03-05-1984 r.; Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 31-05-1984 r.; Pozew o zapłatę z 26-08-1985 r. skierowany do Sądu Rejonowego w Świnoujściu; Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 06-09-1985 r. dot. odpowiedzi na pozew; Pismo procesowe powoda z 19-09-1985 r. skierowane do Sądu Rejonowego w Świnoujściu; Rewizja od wyroku z 21-10-1985 r. złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie; Wniosek powoda z 22-11-1985 r. o oddalenie rewizji; Wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z 12-12-1985 r.; Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 07-03-1986 r. dot. wypłaty zasądzonej kwoty; Pozew do Sądu Rejonowego- Sąd Pracy w Świnoujściu z 07-10-1985 r. dot. przywrócenia do pracy Zbigniewa Zybały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Szczecinie; Odpowiedź na pozew Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 18-10-1985 r.; Wniosek do Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 28-10-1985 r.; Pismo procesowe powoda z 29-10-1985 r.; Nagana z 22-11-1985 r. udzielona Zbigniewowi Zybale przez Dyrekcję Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie; Odwołanie z 25-11-1985 r. Zbigniewa Zybały od nałożonej kary nagany; Pismo procesowe powoda z 26-11-1985 r.; Wniosek powoda z 12-02-1986 r.; Sentencja wyroku z 03-12-1985 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu; Odpowiedź Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 04-12-1985 r. dot. odwołania od nałożonej kary; Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z 21-01-1986 r. dot. przyjęcia do pracy Zbigniewa Zybałę; Wniosek do Wojewody Szczecińskiego z 10-02-1986 r. dot. uchylenia nałożonej nagany; Wniosek do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu z 12-02-1986 r.; Pismo Delegatury NIK w Szczecinie z 24-02-1986 r.; Pismo Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z 13-03-1986 r.; Pismo Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z 12-03-1986 r.; Skarga Zbigniewa Zybały do Wojewody Szczecińskiego z 10-02-1986 r.; Odwołanie z 05-01-1986 r. Zbigniewa Zybały od decyzji Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie dot. pozbawienia premii
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 806/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników