Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie 1946-1990 [2003]
Przyporządkowanie
Seria: Akta administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 2: Dzienniki Rozkazów Tajnych MON z 1952 roku.
Opis: Jednostka zawiera m.in.: Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 01/MON z dn. 09-01-1952 r. w sprawie obsady personalnej w szkołach oficerskich; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 02/MON z dn. 10-01-1952 r. w sprawie kontroli pracy w Kwatermistrzostwie Okręgu Wojskowego Nr IV; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 06/MON z dn. 23-01-1952 r. w sprawie uprawy warzyw i zbioru siana; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 07/MON z dn. 23-01-1952 r. w sprawie wzmożenia czujności i ścisłego przestrzegania tajemnicy wojskowej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 08/MON z dn. 21-01-1952 r. w sprawie sprawdzenia gotowości bojowej jednostek łączności i stanu technicznego sprzętu łączności; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 014/MON z dn. 22-02-1952 r. w sprawie zlikwidowania nienormalnego stanu w dziedzinie łowiectwa; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 015/MON z dn. 25-02-1952 r. w sprawie opieki nad koniem; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 016/MON z dn. 27-02-1952 r. o umacnianiu jednoosobowego kierownictwa w jednostkach WP; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 018/MON z dn. 27-02-1952 r. w sprawie zaniedbań na odcinku udzielenia oficerom urlopów wypoczynkowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 020/MON z dn. 07-03-1952 r. w sprawie zasad wydawania czasopism fachowo-wojskowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 021/MON z dn. 04-03-1952 r. w sprawie nieszczęśliwego wypadku samochodowego spowodowanego w dn. 05-12-1951 r.; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 022/MON z dn. 08-03-1952 r. w sprawie częściowej zmiany „Instrukcji o prowadzeniu biurowości tajnej w wojsku”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 023/MON z dn. 07-03-1952 r. o uporządkowaniu służby parkowej w jednostkach pancernych i zmechanizowanych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 025/MON z dn. 11-03-1952 r. o zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku tabeli należności mundurowych specjalnych „Tabela Nr 02/S - dla generałów, oficerów i kierowców samochodowych na placówkach zagranicznych”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 026/MON z dn. 11-03-1952 r. w sprawie podziału samochodów osobowych i sposobu i przydzielania; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 018/Sztab z dn. 21-03-1952 r. o sposobie wykonywania przez Wydział Cenzury Wojskowej Sztabu Generalnego kontroli publikacji i widowisk wojskowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 019/Sztab z dn. 21-03-1952 r. o sposobie wykonywania przez szefów sztabów okręgów wojskowych i szefów sztabów jednostek kontroli publikacji i widowisk wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 010/MON z dn. 26-03-1952 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania kredytami budżetowymi przeznaczonymi na diety; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 032/MON z dn. 21-03-1952 r. w sprawie wydawania specjalnych periodycznych wydawnictwa fachowo-wojskowych i honorariów za ich opracowanie; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 014/MON z dn. 22-03-1952 r. w sprawie trybu postępowania z szeregowcami i podoficerami zasadniczej służby wojskowej w przypadkach istotnej zmiany stanu ich zdrowia; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 036/MON z dn. 11-04-1952 r. w sprawie braków kasowych w oddziałach gospodarczych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 038/MON z dn. 18-04-1952 r. w sprawie liniowego szkolenia oficerów politycznych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 039/MON z dn. 21-04-1952 r. w sprawie badania karalności żołnierzy przyjmowanych do wojskowej służby zawodowej nadterminowej i do szkół oficerskich; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 026/Sztab z dn. 17-04-1952 r. w sprawie zlikwidowania wypadków nadzwyczajnych i zapobieżenia śmiertelności żołnierzy; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 041/MON z dn. 23-04-1952 r. w sprawie prowadzenia sprawozdawczości przez dywizje; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 042/MON z dn. 02-05-1952 r. w sprawie topograficznego wyszkolenia wojska; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 044/MON z dn. 02-05-1952 r. w sprawie uroczystych obiadów promocyjnych w wojskowych szkołach (kursach) oficerskich; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 045/MON z dn. 08-05-1952 r. o stanie uzbrojenia i przedsięwzięciach w celu polepszenia stanu utrzymania i obchodzenia się z bronią w Wojsku Polskim; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 046/MON z dn. 08-05-1952 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia tabeli należności mundurowych specjalnych „Tabela Nr 01/S – dla personelu pływającego Marynarki Wojennej”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 047/MON z dn. 09-05-1952 r. w sprawie uzupełnienia rozkazu Ministra Obrony Narodowej o zasadach wydawania czasopism fachowo-wojskowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 049/MON z dn. 19-05-1952 r. w sprawie zakupu koni dla potrzeb związanych z uprawą warzyw w jednostkach; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 050/MON z dn. 19-05-1952 r. w sprawie wyników inwentaryzacji mienia działu żywnościowego w oddziałach WP; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 052/MON z dn. 22-05-1952 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 020/MON z dn. 02-06-1952 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej wojskowych zarządów kwaterunkowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 058/MON z dn. 07-06-1952 r. w sprawie ograniczenia eksploatacji samochodów osobowo-terenowych marki „Gaz-67” grupy „C”; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 040/Sztab z dn. 04-06-1952 r. w sprawie zaopatrzenia generałów w przepustki na teren instytucji, dowództw, sztabów i obiektów wojskowych oraz wnoszenia i wynoszenia teczek i pakietów; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 059/MON z dn. 09-06-1952 r. w sprawie zaniechania refundacji od cywilnych władz naczelnych za rozminowanie terenów oraz za udział jednostek wojskowych w akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 060/MON z dn. 17-06-1952 r. w sprawie wyników Przeglądu Generalnego całokształtu gospodarki samochodowej w jednostkach WP; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 044/Sztab z dn. 14-06-1952 r. w sprawie postępowania z pakietami serii „K”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 065/MON z dn. 25-06-1952 r. w sprawie liniowego szkolenia oficerów politycznych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 046/Sztab z dn. 07-06-1952 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku służbowego nowych legitymacji dla podoficerów nadterminowych oraz „Instrukcji o legitymacjach podoficerów nadterminowych”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 053/MON z dn. 21-05-1952 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku „Instrukcji o organizacji i zasadach zabezpieczenia tajnego dowodzenia w wojsku”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 067/MON z dn. 04-07-1952 r. w sprawie należytego sporządzenia planu budownictwa; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 023/Sztab z dn. 18-07-1952 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy biorących udział w oblatywaniu samolotów; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 077/MON z dn. 31-07-1952 r. w sprawie samowolnego zbierania materiałów budowlanych i narzędzi pracy oraz demontażu i niszczenia gotowych urządzeń przez żołnierzy na budowach prowadzonych przez przedsiębiorstwa budownictwa wojskowego; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 042/Sztab z dn. 07-06-1952 r. o zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku służbowego „Instrukcji w sprawie sporządzenia kwartalnych sprawozdań o stanie dyscypliny”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 079/MON z dn. 09-08-1952 r. w sprawie wyników kontroli pracy w zakresie racjonalizacji w dowództwach okręgów wojskowych i jednostkach wojskowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 065/Sztab z dn. 08-08-1952 r. w sprawie badania karalności żołnierzy przyjmowanych do wojskowej służby zawodowej i nadterminowej oraz kandydatów do szkół oficerskich i akademii wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 024/MON z dn. 11-08-1952 r. w sprawie zastosowania środków celem podniesienia dyscypliny kierowców wojskowych, zapobiegania wypadkom samochodowym oraz właściwej eksploatacji pojazdów mechanicznych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 025/MON z dn. 14-08-1952 r. w sprawie opiniowania podoficerów nadterminowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 081/MON z dn. 19-08-1952 r. w sprawie zwalczania nielegalnego połowu (kłusownictw) ryb przez żołnierzy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 029/MON z dn. 29-08-1952 r. o sposobie sporządzania w jednostkach wojskowych spisów wyborców do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 030/MON z dn. 29-01-1952 r. w sprawie tworzenia obwodów głosowania jednostek wojskowych w związku z wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 021/MON z dn. 14-08-1952 r. w sprawie opracowania i wydawania dokumentów z zakresu rozkazodawstwa; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 028/MON z dn. 13-08-1952 r. w sprawie trybu postępowania w wypadku kradzieży mienia wojskowego i nadużyć gospodarczych; Uchwała Prezydium Rządu Nr 805/52 z dn. 26-09-1952 r. w sprawie norm bagażu pasażerskiego, którego wywóz z Polski do ZSRR dozwolony jest bez zezwolenia i bez opłaty celnej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 093/MON z dn. 11-09-1952 r. w sprawie częściowej zmiany rozkazu Ministra Obrony Narodowej o wydawaniu specjalnych periodycznych wydawnictw fachowo-wojskowych i honorariów za ich opracowanie; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 095/MON z dn. 23-09-1952 r. w sprawie przydzielania wojskowym kołom łowieckim środków transportowych na wyjazdy na polowania; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 096/MON z dn. 23-09-1952 r. w sprawie wykonywania robót remontowo-konwersacyjnych i drobnych robót budowlanych opłacanych z dz. 1 § 9 budżetu MON systemem gospodarczym; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0102/MON z dn. 07-10-1952 r. w sprawie terminowej realizacji wierzytelności; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 079/Sztab z dn. 13-10-1952 r. w sprawie niewykonywania przez niektórych dowódców zarządzenia Nr 18/MON z dn. 24-04-1951 r. i zarządzenia Nr 37/Sztab z dn. 08-11-1951 r. „o wykonywaniu poleceń i zarządzeń sądów powszechnych w stosunku do żołnierzy w sprawach cywilnych”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0109/MON z dn. 27-10-1952 r. w sprawie technologii na oznaczenie związków organizacyjnych wojska; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0110/MON z dn. 23-10-1952 r. w sprawie eksploatacji samochodów osobowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0111/MON z dn. 27-10-1952 r. w sprawie samowolnego podłączenia się do sieci radiofonicznych w niektórych jednostkach wojskowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0112/MON z dn. 27-10-1952 r. w sprawie przestrzegania w jednostkach szczególnych przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0125/MON z dn. 09-12-1952 r. w sprawie zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy podoficerów roczników 1929, 1930 i innych, którym służba ta rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MOSN została przedłużona o 1 rok; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0119/MON z dn. 26-11-1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące postanowień i terminologii zawartych w „Biuletynie Informacyjnym” Sztabu Generalnego; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0121/MON z dn. 08-12-1952 r. w sprawie prenumeraty czasopism fachowo-wojskowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0122/MON z dn. 09-12-1952 r. w sprawie częściowej zmiany rozkazu Ministra Obrony Narodowej o zasadach wydawania czasopism fachowo-wojskowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0124/MON z dn. 29-11-1952 r. w sprawie naruszania dyscypliny finansowo-budżetowej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0127/MON z dn. 04-12-1952 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku w wojsku tabeli należności mundurowych zasadniczych „Tabela Nr 01/Z – dla generałów, oficerów i kierowców samochodowych na placówkach zagranicznych”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 090/MON z dn. 14-07-1952 r. o zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku „Instrukcji o sposobie sporządzenia i przekazywania meldunków o sytuacji powietrznej i naziemnej przez posterunki obserwacyjno-meldunkowe”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 091/MON z dn. 14-07-1952 r. o zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku „Instrukcji służby obserwacyjno-meldunkowej. Posterunek radiotechniczny”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0133/MON z dn. 23-12-1952 r. w sprawie częściowej zmiany „Instrukcji o premiowaniu za oszczędności materiałów pędnych”; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0134/MON z dn. 29-12-1952 r. w sprawie ustalenia określenia na oznaczenie zasadniczych części składowych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz ich składu; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 0113/Sztab z dn. 17-12-1952 r. w sprawie barw okładek zewnętrznych wydawnictw fachowo-wojskowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 0114/Sztab z dn. 18-12-1952 r. w sprawie opłat za opracowanie i wykonywanie schematów, rysunków i szkiców umieszczanych w „Biuletynie Informacyjnym” i w „Zbiorach” Sztabu Generalnego; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 0115/Sztab z dn. 31-12-1952 r. w sprawie zestawienia wykazów oficerów uprawnionych do korzystania ze „Zbiorów” i „Biuletynu Informacyjnego” Sztabu Generalnego.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1952
Data końcowa: 1953
Posteriora: 1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02295/1
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): Wg. opisu 02/52
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników