Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór kopii cyfrowych dokumentów przekazanych z zasobu Wydzielonego Archiwum <b>Państwowego</b> Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie (Derżawnyj Archiv Służby Bezpieky Ukrajiny w Kyjevi)
Opis zawartości
Tytuł: KGB przy Radzie Ministrów USRR. Sekretariat KGB USRR. Sprawa nr 2 tom 12. Teczka z oryginałami raportów, specjalnych komunikatów i informacji (zwrócone z CK KPU).
Opis: Informacje z różnych obwodów USRR kierowane do Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Rady Ministrów USRR. Informacje dotyczą: - Podejrzanych lub aresztowanych za antysowiecką działalność (Białorusiec Marek, s. Abrama, ur. 1943 r.) - Sekt i zgromadzeń religijnych takich jak świadkowie Jehowy i zielonoświątkowcy (Tereściak Wasyl, s. Jana, ur. 1923 r.) - Ilości cudzoziemców przebywających na terenie USRR; - Awarii, katastrof i wypadków nadzwyczajnych w fabrykach i zakładach pracy; - Listów z groźbami do władz sowieckich; - Zdobycia informacji na temat amerykańskiej radiotechniki; - Naruszeń granicy; - Aresztowania byłego ounowskiego bandyty, pod którego przewodnictwem zabito 16 obywateli sowieckich (Czujko / Ciujko B. M. ur. 1919); - Rozmowy sekretarza generalnego „ukraińskiego olimpijskiego ruchu na emigracji” i redaktora „ukraińskiej informacyjnej służby Smołoskin” Osipa Zinkiewicza z przewodniczącym Komitetu Olimpijskiego, co świadczy o tym że ukraińscy zagraniczni nacjonaliści mają możliwość przeprowadzenia antysowieckich akcji w czasie olimpiady; - Odsłonięcia w Buenos Ares pomnika Tarasa Szewczenki przez ukraińskie nacjonalistyczne organizacje; - Zagranicznego przedstawiciela Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej oraz Stowarzyszenia Ukraińców Ameryki, które to organizacje zamierzają przeprowadzić antysowieckie demonstracje przed budynkiem ONZ w Nowym Jorku oraz przed redakcją New York Times; - Ukraińskiej Studenckiej Gromady (członkowie: Marta Skorupska, Oleg Ilnicki, Roman Ilnicki); - Zagranicznych audycji radiowych (Głos Ameryki) w miejscowych radiostacjach (podejrzani: Gasiniec Iwan, s. Wasyla, ur. 1936 r. oraz Gasiniec Anna, c. Michała, ur. 1940 r.); - Braku lub utraty broni w jednostkach wojskowych; - Artykułu o „ukraińskim burżuazyjnym nacjonalizmie” w gazecie „Ukraiński Komunista”; - Antysowieckich wystąpień; - Tatarów Krymskich występujących o „zwrot Krymu Tatarom”; - Reakcji społecznych na rezultaty wizyty generalnego sekretarza CK KPZZ Loenida Breżniewa we Francji; - Przybicia na cmentarzu w Samborze tabliczki z napisem: „Ofiarom NKWD. Tutaj pochowano ponad 900 Ukraińców zamordowanych w latach 1939-1941”; - Przechwycenia z Japonii informacji dotyczących maszyn obliczeniowych, techniki, chemii, energetyki itp.; - Zajścia na janowskim cmentarzu, gdzie antysowiecko i religijnie nastawione osoby uczcili pamięć Strzelców Siczowych; - Audycji w Radio Swoboda (Radio Wolna Europa) na temat pisarza Markijana Szaszkewycza; - Zebrania w Nowym Jorku Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej; - Osób ubiegających się o wyjazd i osiedlenie w Izraelu; - Rozpowszechniania w kanadyjskiej prasie, radio i telewizji wersji o rozstrzelaniu w 1940 r. w lesie katyńskim, „jakoby z rozkazu władz sowieckich”, 10 tysięcy polskich oficerów. Do antysowieckiej kampanii dołączyli także ukraińscy nacjonaliści w Kanadzie, wiążąc wydarzenia katyńskie z rozstrzelaniem 13 tysięcy Ukraińców w Winnicy; - Zabójstwa komendanta Dobrowolnej Drużyny Ludowej Urzwa Mikołaja, s. Grzegorza, ur. 1946 r. przez Dudę Aleksandra, s. Wasyla, ur. 1908 r.; - Próby samobójczej Klimowa Władymira, s. Iwana, pracownika UKGB w obwodzie iwano-frankowskim; - Obserwacji amerykańskich wojskowych wywiadowców w Odessie; - Literatury religijnej i antysowieckiej; - Bandyckich napadów na pracowników UKGB, bójek i awantur; - Aresztu zakonnicy Czotyrbuch Marii ur. 1908 r. za organizację nielegalnej szkoły katolickiej w obwodzie lwowskim; - Aresztowania w obwodzie rówieńskim 3 członków oddziału karnego, którzy w czasie okupacji służyli w policji niemieckiej i brali udział w masowych rozstrzeliwaniach obywateli sowieckich (Pałamarczuk Iwan, s. Mojżesza, ur. 1912 r., Panasiuk W. N., Skibczyk A. F.); - Sprawy karnej przeciwko „zdrajcy ojczyzny” Nosenko, który w czasie okupacji służył dla Niemów, uczestniczył w karnych operacjach przeciw obywatelom sowieckim, w rezultacie jego działalności rozstrzelano 80 obywateli sowieckich, uciekł do USA; - Kontroli międzynarodowych rozmów telefonicznych; - Naruszenia zasad zakładu poprawczego w Dzierżyńsku przez więźniów; - Katastrof lotniczych; - Przestępstw gospodarczych, kontrabandy; - Zapewnienia bezpieczeństwa przez UKGB podczas 54 rocznicy Wielkiej Październikowej Socjalistycznej Rewolucji; - Aresztowanego historyka i pisarza Walentyna Moroz, s. Jakuba; - Delegacji amerykańskiej rady młodych politycznych działaczy będącej w Kijowie; - Antysowieckiego listu napisanego przez: Cistiakow Sergiej, s. Michała, ur. 1954 i wysłanego do Radia Swoboda (RWE); - Aresztowania banderowca Fedjuk W.; - Anonimowych listów o treściach antysowieckich; - Aresztowanych za antysowiecką działalność: Prityki Aleksieja, s. Józefa, ur. 1929 r., Reznikowa Aleksieja, s. Sergieja, ur. 1937 r.; - Listu ekstremistycznie nastawionych żydowskich nacjonalistów; - Wykorzystania śmierci Ałły Horskiej do przeprowadzenia szkodliwej działalności antysowieckiej; - Aresztowanego za antysowiecką propagandę: Wiernik Iwan, s. Aleksieja, ur. 1942 r.; - Aresztowania członków antysowieckiej organizacji „Rewolucyjnej Partii Intelektualistów Związku Sowieckiego”; - Emigracji ukraińskiej; - Rozpracowania operacyjnego 25 osób podejrzanych o działalność nacjonalistyczną.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1971
Data końcowa: 1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 434
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 3107/3
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): F.16 Op.1 Spr. 0997
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników