Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór kopii cyfrowych dokumentów przekazanych z zasobu Wydzielonego Archiwum <b>Państwowego</b> Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie (Derżawnyj Archiv Służby Bezpieky Ukrajiny w Kyjevi)
Opis zawartości
Tytuł: KGB przy Radzie Ministrów USRR. Pisma informacyjne, raporty i komunikaty Komitetu Bezpieczeństwa Państwa przy Radzie Ministrów USRR kierowane do Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Rady Ministrów USRR.
Opis: Materiały zawierają: informacje na temat podejrzanych lub aresztowanych za zamiar obalenia ustroju sowieckiego (Sadowska Anna, c. Wiktora, ur. 1928 r.); Informacje dotyczące sekty Ewangelicznych Chrześcijan Babtystów, raskolników (staroobrzędowców) i świadków Jehowy; Informację dotyczącą Polaka – Szydłowskiego Michała, s. Auksencjusza, który mówił o planowanym w Warszawie zbrojnym powstaniu przeciw świętu październikowemu (wg jego słów nacjonaliści gromadzą broń w piwnicach warszawskich klasztorów); Komunikat informacyjny dotyczący odmówienia przez studentów Czerniowieckiego Uniwersytetu udziału w zajęciach w języku rosyjskim (inicjatorem był Cybuliak Ion, s. Dymitra, ur. 1940 r.); Raport dotyczący rozpracowania oddziału karnego policji „Selbstschutz” („Samoobrona”), działającej w czasie okupacji na terenie obwodu Nikołajewskiego i jej udziału w masowych rozstrzeliwania sowieckich obywateli: Centner Eduard, s. Eduarda, ur. 1910 r., Wildt Eugeniusz, s. Jakuba, ur. 1916 r., Frelich Adam vel Wilhelm, s. Antoniego, ur. 1909 r., Gekk Piotr, s. Benedykta, ur. 1910 r., Timoszenko Iwan, s. Iwana; ilość osób rozstrzelanych w poszczególnych wsiach, informacje na temat dalszego śledztwa i działalności „Selbstschutz” w obozach koncentracyjnych Sobibór, Bełżec i Oświęcim. Informację dotyczącą pisma Umierow Jakuba do posła Rady Najwyższej M. A. Szołochowa w sprawie ustanowienia na Krymie autonomii i powroty Tatarów krymskich; Raport dotyczący osób, które próbowały nawiązać przestępczą łączność z antysowiecką organizacją NTS (Narodowo-Pracowniczy Związek Rosyjskich Solidarystów): Sorokin Eugeniusz, s. Innocentego, ur. 1949, Bardas Wiaczesław, s. Michała, ur. 1949 r. Informacje dotyczące obcokrajowców (studentów, turystów, grup przestępczych). Raport dotyczący reakcji ludności na postanowienia plenum CK KPZR; Informacja o ucieczce lub zaginięciu w Cieśninie Skagerrak marynarza Skidanczuk Michala, s. Grzegorza, ur. 1943 r. oraz o ucieczce pracownika Sewastopolskiego Morskiego Hydrofizycznego Instytutu Gerasjejew Wladimira, s. Michała do Anglii. Informację dotyczącą aresztowania przestępców państwowych - zbrodniarzy, którzy jako policjanci brali udział w rozstrzeliwaniach sowieckich obywateli: Dmitrienko Grigorij, s. Eudoksjusza, ur. 1905 r., Jaworski Pantaleon, s. Dymitra, ur. 1918 r. Informacje dotyczące ulotek antysowieckich (miedzy innymi rozpowszechnianych przez Organizację Wyzwolenia Ukrainy i Podziemny Komitet Młodzieży Pracującej, oraz organizacje z Niemiec Zachodnich), pism protestacyjnych środowisk twórczych i naukowych; pracy twórczej mającej antysowiecki wydźwięk; antysowieckiej literatury. Raport dotyczący przywódcy bandycko-ounowskiego podziemia na Ukrainie: Kuk Wasyla, s. Stefana, ur. 1913 r. Informacje dotyczące kontrabandy. Informacje dotyczące incydentów na granicy rumuńsko-sowieckiej z udziałem rumuńskich i sowieckich pograniczników. Komunikat informacyjny dotyczący turysty z USA, który fotografował i zbierał informacje na temat ZSRR (Jaffe Henry, ur. 1932 r.). - Raport dotyczący ukraińskiej emigracji w Polsce i w Czechosłowacji. Raport dotyczący przestępców państwowych: Czerniawski Antoni, s. Efima, ur. 1904 r., policjant w czasie wojny, następnie w Armii Czerwonej; Zaruk Paweł, s. Michała vel Malinow Władimir, s. Iwana, ur. 1923 r., w czasie wojny był w niemieckim batalionie roboczym, następnie w wojskach SS i policji bezpieczeństwa, zdezerterował z armii niemieckiej do Armii Czerwonej; Informacje dotyczące audycji Radia Swoboda (Radio Wolna Europa) na temat Katynia i sytuacji w Polsce. Informacja dotycząca budowy cerkwi w okręgu Iwano-Frankowskim. Raport w sprawie II Soboru Watykańskiego, w którym udział wzięli katoliccy księża emigracji ukraińskiej oraz konferencji episkopatu Ukraińskiej Cerkwi pod przewodnictwem Józefa Ślepego. - Informacja dotycząca ukraińskiego poety, stypendysty UNESCO w Kanadzie - Koroticz Witalij, s. Aleksego. - Informacje dotyczące osób podejrzewanych o antysowiecką działalność: Orlenko Andrzej, s. Włodzimierza, ur. 1920 r.; Kamieniar Piotr, s. Daniła, ur. 1917 r.; Demkowicz Włodzimierz, s. Piotra, ur. 1932 r. Raport dotyczący ucieczki z obozu Dubrawy niebezpiecznych przestępców państwowych, oskarżonych o ounowsko-bandycką działalność: Olejnik Antoni, s. Akima, ur. 1926 r., Siemieniuk Roman Włodzimierz, s. Zacharego, ur. 1928 r. Informacje dotyczące podejrzanej o autorstwo ulotek antysowieckich - Kekuł Eudokija, ur. 1924 r. Raport dotyczący aresztowania artysty oficerskiego klubu za słuchanie Radiostacji „Wolna Rosja” - Ganzin Paweł, s. Ilji, ur. 1915 r. Informacje dotyczące seminariów dla pracowników tajnych organów ministerstw i resortów. Informacja w sprawie anonimowych listów do redakcji gazety „Izwiestia” w imieniu organizacji „Wierność Lenina”, w których autor narzeka na politykę KPZR i rządu sowieckiego, podejrzany o autorstwo listów – Paseniuk Piotr, s. Piotra, ur. 1942 r.. Notka dotycząca listu do prezesa Rady Ministrów w sprawie polepszenia materialnego położenia kołchoźników, podejrzana o autorstwo - Zabojenko Elena, c. Kuźmy, ur. 1942 r. Raport dotyczący dokumentacji naukowo-technicznej Ministerstwa Lotnictwa ZSRR i Instytutu Cybernetyki AN USRR. Raport dotyczący wykrycia przestępczej grupy waluciarzy działającej w Kijowie, Gruzji i Azerbejdżanie, aresztowani: Kowiński Dawid, s. Salomona, ur. 1924 r., Fiszman Siemion, s. Dawida, ur. 1923 r., Fiszman Perl / Pierl, ur. 1927 r., Rubin Lew, s. Izaaka, ur. 1888 r., Kofman Jewsiej, ur. 1903 r., Dunajewski Leonid, s. Zenobiusza, ur. 1922 r., Tapliaszwili Szaweł, s. Siemiona, ur. 1937 r., Fastowski Dawid, s. Abrama, ur. 1896 r., Chiterer Lew, s. Józefa, ur. 1904 r., Mejzenbert Marek, s. Lwa, ur. 1931 r. Informacja dotycząca aresztowanych przestępców państwowych: Sewcow (Szewc) Maksim, s. Iwana, ur. 1921 r., który zdezerterował z Armii Czerwonej, wstąpił do policji niemieckiej i brał udział w aresztowaniach i rozstrzeliwaniach obywateli sowieckich oraz Smolarczuk Iwan, s. Gapona, ur. 1923 r., który brał udział w aresztach i rozstrzeliwaniu sowieckich obywateli, wstąpił do bandy ukraińskich burżuazyjnych nacjonalistów, latem 1943 roku brał udział w zatrzymaniu oraz morderstwach na Polakach we wsi Łyczki w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego. Informacja dotycząca wieczoru poezji, na którym ideologicznie szkodliwy charakter miały wiersze: Rybczyński Jurij, s. Ewganija, ur. 1945 r i Chołodnyj Mikołaj, s. Konstantyna, ur. 1939 r. Informacja dotycząca członka niemieckiego oddziału karnego (Skublienko/ Skublenko). Informacja dotycząca listu duchownego „O życiu duchowno-religijnym i działalności antyreligijnej we lwowskim okręgu” oraz informacje dotyczące treści tego listu. Raport dotyczący odwiedzania konsulatów Polski i Czechosłowacji w Kijowie z prośbami o interwencję przez rodziny osób aresztowanych za działalność antysowiecką.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1965
Data końcowa: 1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Pliki cyfrowe
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 375
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 3107/2
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): F.10, Op1, Spr. 0945
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników